«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Istekki Oy : Asiointipalveluratkaisut

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012614
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-265875
Tarjoukset 08.07.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=240728&tpk=d707e468-9c9b-446b-bb2a-add5c7ed434e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292633-0
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:70601
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Simolin
Puhelin:+358 407003875
Sähköpostiosoite:antti.simolin@istekki.fi
Faksi:+358 176180999
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.istekki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/istekki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=240728&tpk=d707e468-9c9b-446b-bb2a-add5c7ed434e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICMT-palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiointipalveluratkaisut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan perusteella tehtävän sopimuksen kohteena on kuntalaisasioinnin palveluissa käytettävät sähköisen verkkoasioinnin, lähiasioinnin ja kulunvalvonnan osa-alueet: - kassajärjestelmät laitteineen ja taustajärjestelmineen ja tukipalveluineen, - verkkokaupparatkaisut sekä niihin liittyvät tukipalvelut, - kulunvalvonnassa käytettävät pääsyn- ja käyttöoikeushallinnan laitteet, niihin liittyvät tietojärjestelmät sekä tukipalvelut. - projektinjohto- ja asiantuntijapalvelut eri toteutus- ja kehitysprojektien hallinnoimiseksi ja toteuttamiseksi sekä tuotantovalmiuden saavuttamiseksi. Edellä mainittujen osa-alueiden tekninen ja kaupallinen vaatimusmäärittely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kulunvalvontajärjestelmä. (42961100-1)
Kassaohjelmatuotteet. (48110000-2)
Kassaohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212110-3)
Internet-palvelut. (72400000-4)
Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut. (71316000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan perusteella tehtävän sopimuksen kohteena on kuntalaisasioinnin palveluissa käytettävät sähköisen verkkoasioinnin, lähiasioinnin ja kulunvalvonnan osa-alueet: - kassajärjestelmät laitteineen ja taustajärjestelmineen ja tukipalveluineen, - verkkokaupparatkaisut sekä niihin liittyvät tukipalvelut, - kulunvalvonnassa käytettävät pääsyn- ja käyttöoikeushallinnan laitteet, niihin liittyvät tietojärjestelmät sekä tukipalvelut. - projektinjohto- ja asiantuntijapalvelut eri toteutus- ja kehitysprojektien hallinnoimiseksi ja toteuttamiseksi sekä tuotantovalmiuden saavuttamiseksi. Edellä mainittujen osa-alueiden tekninen ja kaupallinen vaatimusmäärittely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä. Tehtävällä sopimuksella hankittavien kokonaisratkaisujen loppukäyttäjinä voivat toimia Istekin omistaja-asiakkaiden; kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien asiakkaat ja asukkaat kattavasti Manner-Suomen alueella. Luettelo Istekin omistaja-asiakkaista on nähtävillä osoitteessa www.istekki.fi. Tilaaja voi hankkia sopimuksella asiakkailleen ratkaisun yhdestä tai useammasta yllämainituista osa-alueista. Ensimmäinen hankinnan kohteena oleva toteutus rakennetaan Kuopion kaupungin asiointipalvelupisteisiin ja -palveluihin. Ratkaisua käyttäviä kohteita voivat olla mm. uimahallit, kansalaisopisto, museot ja liikuntapaikat. Tarjouspyynnön liitteenä on päätason kuvaus tästä kohteesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on kiinteän sopimuskauden jälkeen voimassa toistaiseksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.7.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.7.2019 10:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin