«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mynämäen kunta : TALO- JA RAKENNETEKNISTEN TÖIDEN PUITESOPIMUSJÄRJESTELY Sopimuskausi 2019 – 2021 + optio 2022

06.06.2019 11:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012608
Tarjoukset 17.6.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Mynämäen kunta 2048364-4 /
Tekninen osasto
MynämäkiVesa-Matti Eura
Keskuskatu 21
23100
Mynämäki
Puh. +358505856772
Fax. +35824376619

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mynämäen kunta
Y-tunnus 2048364-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Vesa-Matti Eura
Postiosoite Keskuskatu 21
Postinumero 23100
Postitoimipaikka Mynämäki
Maa Suomi
Puhelin +358505856772
Sähköpostiosoite vesa-matti.eura@mynamaki.fi
Faksi +35824376619
Internet-osoite (URL) http://www.mynamaki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TALO- JA RAKENNETEKNISTEN TÖIDEN PUITESOPIMUSJÄRJESTELY Sopimuskausi 2019 – 2021 + optio 2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Mynämäki
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohde koskee Mynämäen Teknisen osaston tilaamia kiinteistöihin kohdistuvia talo- ja rakenneteknisiä töitä, jotka suoritetaan laskutyönä tai joissain tapauksissa kokonaishintaurakkana perustuen tarjottuun tuntihintaan. Tilaajan omistamia kiinteistöryhmiä ovat mm. koulu- ja päiväkotikiinteistöt, joissa suoritetaan talo- ja rakenneteknisten töiden osalta rakentamis-, huolto- ja korjaustöitä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mynämäki (K503)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoutuminen tulee tehdä tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja seuraaviin tarjouspyyntöasiakirjoihin perustuen.

 sopimusluonnos

 tehtäväkuvaukset

 tarjouslomake

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta sari.vainola@mynamaki.fi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.6.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset ovat sitovia ja voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten jättämiselle asetetusta määräajasta lukien tai kunnes osapuolten kanssa on allekirjoitettu puitesopimus.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö_kito.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin