«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Teollisuusautomaation puitejärjestely

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012603
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-266945
Tarjoukset 09.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=237474&tpk=3031e367-695f-4958-a1e3-d0d3a87ef86c

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ella Etula
Puhelin:+358 93101071
Sähköpostiosoite:ella.etula@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=237474&tpk=3031e367-695f-4958-a1e3-d0d3a87ef86c
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Teollisuusautomaation puitejärjestely
Viitenumero:
17H19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut. (71321000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjestää puitejärjestelynä tarjouskilpailun HKL:n omistamissa, hallinnoimissa ja kunnossapidon vastuunalaisissa kiinteistöissä tehtävistä teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, kunnossa- ja ylläpitotöistä sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönotto-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtävistä toimeksiannoista neljän (4) vuoden aikana. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudelle. Veloitusperusteena on laskutyö. Puitesopimusurakoitsijaksi valitaan 3 - 4 yritystä. Sopimuskaudet astuvat voimaan hankintasopimusten allekirjoituspäivistä. Tarjouspyynnön liitteenä on seuraavat dokumentit: Liite 1, Tarjouspyyntö Liite 2, Palvelukuvaus Liite 3, Referenssilomake Liite 4, Sopimusluonnos Liite 5, Asiakastyytyväisyyslomake Liite 6, Urakoitsijaohjeistus (liitteet 00-10) Liite 7, Tietosuojaliite käsittelijäversio Liite 7.1, Käsittelytoimien Kuvaus

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennuksen sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto. (50710000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki ja Espoo.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on laskutyönä tehtäviä teollisuusautomaatiotöitä, jotka kohdistuvat HKL:n ja Länsimetro Oy:n omistamiin tai ylläpitovastuulla oleviin huonetiloihin, rakennuksiin ja kiinteistöihin. Työt ovat teollisuusautomaatiojärjestelmän huolto-, kunnossa- ja ylläpitotöistä sekä suunnittelu-, kokoonpano-, käyttöönotto-, ohjelmointi- ja laitteistosuunnittelutehtäviä. Työt ovat pääsääntöisesti pieniä korjaus- ja muutostöitä, joiden arvo yksittäisen toimeksiannon osalta on arviolta 1.000,00-10.000,00 euroa, kuitenkin enintään 100.000,00 euroa. Tilaajalla on oikeus järjestää tarkennetuista ja yksilöidyistä suuremmista yli 100.000,00 euron toimeksiannoista erillinen avoin tarjouskilpailu. Puitejärjestelyyn valituilla Toimittajilla ei ole yksinoikeutta tuottaa palvelua. HKL:ssä on käytössä laitteistoa noin vuodesta 2005 vuoteen 2019 saakka ja laitteistokannan päivittäminen uusimpaan laitteistokantaan vanhempien laitteistojen osalta tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Toimittajan tulee tuntea laitteistokannan eri versiot ja pystyä siirtämään vanhan laitteistokannan ohjelmistosisältö uuteen laitteistokantaan. Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös erilaiset laitteet, materiaalit ja tarvikkeet, kuten logiikan eri komponentit, laitekaapit ja kotelot sekä erilaiset kortit (mm. tulo- ja lähtökortit, CPU-kortit). Materiaalitilaukset koostuvat mm. liittimistä, mittalaitteista ja ohjelmistoista. Tilaaja voi tilata Toimittajilta edellä mainittujen lisäksi myös muita teollisuusautomaation tietoliikenteeseen kuuluvia aktiivilaitteita. Puitesopimustyöt tehdään pääosin normaalin työajan (ma – pe klo 07.00 -16.00) aikana. Tarjoajalla tulee kuitenkin olla valmius hoitaa erikseen sovittavia korjaus- ja asennustöitä myös normaalin työajan ulkopuolella ilta-, yö-, ja viikonlopputyönä. Tilaaja hankkii Puitesopimustyöt kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti kolmelta (3) eniten yhteispisteitä saaneelta Toimittajalta siten, että sopimuskauden aikana Puitesopimustyöt jakaantuvat edellä mainittujen Toimittajien kesken pääsääntöisesti tasapuolisesti. Mikäli Puitejärjestelyyn valitaan neljäs Toimittaja, ko. Toimittajalle ei luvata toimeksiantoja, mutta se saa osallistua minikilpailutuksiin. Palveluntuottajalla ei ole Puitesopimuksen perusteella yksinoikeutta tuottaa Palvelukuvauksessa määriteltyjä Puitesopimustöitä. Tilaajalla ei ole siten määräostovelvoitetta. Mikäli tilattavan Puitesopimustyön arvo ylittää 30.000,00 €, tilaaja voi järjestää Puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen hankittavasta työstä. Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa yhtäaikaisesti puitejärjestelyyn valituille Toimittajille tarjouspyynnön, jolla Tilaaja pyytää tarjouksia suoritettavista töistä. Minikilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous siten, että kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Kaikki muut minikilpailutuksen ehdot hintaa lukuun ottamatta on määritelty tässä Puitesopimuksessa. Minikilpailutuksella tehtävät hankinnat eivät sisälly etusijajärjestyksen mukaisiin kolmelta (3) eniten yhteispisteitä saaneen Toimittajan töihin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40
Hinta 60
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.7.2019 12:15
Paikka: HKL:n pääkonttori, Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaamistilaisuudessa ei saa olla ulkopuolisia henkilöitä paikalla.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin