«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kuusamon kaupunki : Pikkubussit

06.06.2019 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012602
Tarjoukset 19.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kuusamon kaupunki
Y-tunnus 0186418-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kasvatus- ja sivistystoimi
Yhteyshenkilö Satu Tyni
Postiosoite Keskuskuja 6, PL 9
Postinumero 93601
Postitoimipaikka Kuusamo
Maa Suomi
Puhelin +358408608659
Sähköpostiosoite satu.tyni@kuusamo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kuusamo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kuusamo?id=242635&tpk=fa961403-3f77-4a0d-af06-99f84bd8f219
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pikkubussit
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242635
Hankinnan kuvaus

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi pyytää tarjoustanne Rukan alppi- ja freeski-akatemian käyttöön hankittavista kahdesta (2 kpl) henkilö- ja varustekuljetuksiin soveltuvista henkilöautosta (pikkubusseista). Hankintamenettely on avoin, kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on ilmoitettu HILMA-palvelussa. (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Autot tulevat Kuusamon kaupungin sivistystoimen alaisuudessa toimivan Rukan alppi- ja freeski-akatemian käyttöön. Käyttötarkoituksena on urheilijoiden ja varusteiden kuljetus harjoituksiin ja kilpailuihin. Harjoitus- ja kilpailumatkoilla autossa käytetään tarvittaessa peräkärryä ja tavaratelinettä. Alppikoulun harjoittelu keskittyy talvella Rukan hiihtokeskukseen sekä lähialueiden tuntureille. Kesällä ja syksyllä harjoittelu tapahtuu Keski-Euroopan jäätiköillä Itävallassa ja Sveitsissä. Pitkien ajomatkojen vuoksi arvostamme auton ajettavuutta ja turvallisuutta. Tarjouksesta tulee ilmetä: -tarjouksen hinnat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) -ajoneuvon ja lisävarusteiden hankintahinnat, tarjotuista autoista tulee liittää tarjoukseen tekniset esitteet, joista tulee ilmetä edellyttämiemme teknillisten, toiminnallisten ja laadullisten vaatimusten toteutuminen. -toimitus rekisteröitynä ja käyttövalmiina 01.09.2019 Kuusamossa Tarjoajan lisätieto kysymykset on lähetettävä 14.6.2019 kello 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää kilpailutusjärjestelmän kautta, mistä löytyy myös annetut vastaukset mahdollisiin kysymyksiin. Tarjous liitteineen on toimitettava 19.6.2019 klo 12.00 mennessä Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta. Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjoukset, jos -tarjoajalla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi -tarjous ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia -tarjouksessa ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin -tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia Hankintapäätös tehdään halvimman hinnan perusteella. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous kokonaan tai osittain. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Pienoisbussit. (34114400-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuusamo (K305)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampia vaatimusten mukaisia automerkkejä/-malleja. Tällöin kustakin tulee laatia oma tarjouksensa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin