«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki - Kaupunkiympäristön toimiala - Asuntotuotanto : SR-URAKKA Myllypuron täydennysrakentaminen, asuinkorttelit 45141, 45142 ja 45144, uudisrakennus

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012571
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-264303
Tarjoukset 11.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241195&tpk=aa046c0f-5d68-435d-b5ff-10e7c977d2c5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki - Kaupunkiympäristön toimiala - Asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Minna Koskinen
Sähköpostiosoite:minna.r.koskinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241195&tpk=aa046c0f-5d68-435d-b5ff-10e7c977d2c5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SR-URAKKA Myllypuron täydennysrakentaminen, asuinkorttelit 45141, 45142 ja 45144, uudisrakennus
Viitenumero:
2825009041
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Myllypuron täydennysrakentamishankkeesta pihatöineen kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen rakennustekniset ja LVIS-työt sekä suunnittelun. Hankekokonaisuuteen kuuluu kolme asuinkerrostaloa; Haso Vanha Mylly, Heka Myllypuro Yläkiventie 14 ER ja Haso Pippurimylly sekä kaksi maanpäällistä pysäköintilaitosta janeljä maantasopysäköintialuetta. Lisäksi rakennetaan väistöautopaikoitusalue kortteliin 45136/4. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa esisopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. SR-suunnittelu voidaan aloittaa, kun esisopimus on allekirjoitettu. Rakennustyöt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään elokuussa 2020.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsingin kaupungin Myllypuro

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HANKEKOKONAISUUS 2825009041: Haso Vanha Mylly, tontti 45141/3, seniorikohde. Hankenumero 2825002046. Heka Myllypuro Yläkiventie 14 ER, tontti 45141/4, seniorikohde. Hankenumero 2825001060 ja maantasopysäköinti tontti 45141/2. Haso Pippurimylly, tontti 45142/19, Hankenumero 2825002047 ja maantasopysäköinnit tontti 45142/18, Hankenumero 2825008021. Heka Myllypuro Yläkiventie 12 /Pysäköintilaitos, tontti45141/2. Hankenumero 2825008019. Heka Myllypuro Yläkiventie 2 / Pysäköintilaitos, tontti 45144/2. Hankenumero 2825008020 ja maantasopysäköinti. Väistöpysäköintialue, tontti 45136/4 LAAJUUSTIEDOT: (hankesuunnitelman mukaan): Asuinrakennusten lukumäärä: 3 kpl Kerrosten lukumäärä: 2-8 Rakennusoikeus kaavassa: 6 350 k- m² Arvioitu huoneistoala yhteensä: 5 659 htm² Asuntojen lukumäärä (hankesuunnitelman mukaan); Heka Myllypuro 44 kpl senioriasuntoa Haso Vanha Mylly 36 kpl senioriasuntoa Haso Pippurimylly 30 kpl asuntoa Pysäköintilaitosten lukumäärä: 2 kpl, 122+68 autopaikkaa Maantasopysäköinti: 4 kpl, 40+78+7+3 autopaikkaa Väistöpysäköinti: 1 kpl, 87 väistöpysäköintipaikkaa Liiketilaa: 0 kpl, - m² Rakennuskohteen tarkempi yksilöinti on tarjouspyyntöasiakirjoissa. SUUNNITTELU: - SR-urakoitsija hyväksyttää suunnittelijat rakennusvalvonnalla ja tilaajalla - SR-urakoitsija vastaa kaikesta suunnittelusta - Kohteen suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:42 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.9.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin