«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Kameravalvonta

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012568
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-266831
Osallistumishakemukset 24.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=242400&tpk=56c4aaf5-f5df-49c7-863c-c1107d4c9d1c

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ann-Mari Tiainen
Puhelin:+358 404838323
Sähköpostiosoite:ann-mari.tiainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Länsimetro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2124310-8
Postiosoite:Piispanportti 10 A
Postinumero:02200
Postitoimipaikka:ESPOO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@lansimetro.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lansimetro.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita - sovellettava kansallinen hankintalaki:
HKL ja Länsimetro Oy ovat kumpikin tämän hankintakokonaisuuden hankintayksikkö. Kameravalvontajärjestelmän kehittäminen on yhteinen hanke HKL:n ja Länsimetro Oy:n kesken.

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=242400&tpk=56c4aaf5-f5df-49c7-863c-c1107d4c9d1c
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kameravalvonta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valvontajärjestelmä. (35125000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän kameravalvontajärjestelmän uusiminen. Hankinnan kohde koostuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kameravalvontajärjestelmän uudistaminen hankinnasta ja Länsimetro Oy:n (LM) Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kameravalvonta KAM -urakasta. Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän kameravalvontajärjestelmän uusiminen toteutetaan yhteisenä hankkeena HKL:n ja Länsimetro Oy:n kesken, jossa toteutuksen vetovastuu on HKL:llä hankkeen toteuttamisen koordinaation ja hankintaprosessin varmistamiseksi. Hankinnan tavoitteena on yhtenäinen ja nykyaikainen kameravalvontajärjestelmä koko nykyisen ja rakentuvan metroverkon alueelle. Yhtenäinen järjestelmä vähentää yhteensopivuusongelmia ja parantaa järjestelmän luotettavuutta kokonaisuutena. Hankinnan tarkempi sisältö ja laajuus on esitetty tässä osallistumispyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Espoo (K049)
Espoo
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää kaksi erillistä urakkaa: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistaminen sekä Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen Kameravalvonta KAM -urakan. Lisäksi HKL kilpailuttaa järjestelmän takuuajan jälkeisen huollon ja kunnossapidon optiona. Urakoiden sisältö on tarkemmin esitetty niiden teknisissä ja kaupallisissa asiakirjoissa. Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu turvallisuussyistä. Tähän hankintaan liittyvä tekninen aineisto lähetetään tarjouskilpailuun valituille tarjoajille Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä esitetyillä perusteilla. Hankintayksikkö pyytää osallistumishakemustanne tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskauden jatkaminen koskee tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä esitettyjä optioita.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, kameravalvontajärjestelmän uudistaminen -urakka: OPTIO 1: Liityntä metrojunien ja raitiovaunujen kameravalvontajärjestelmään OPTIO 2: Kameravalvontakuvien siirtäminen mobiililaitteeseen OPTIO 3: Turvavalvomon videoseinän ohjaimet OPTIO 4: Junankuljettajien näytöt asemille OPTIO 5: Huolto- ja ylläpitosopimus takuuajan jälkeiselle ajalle viisi vuotta sisältäen kaikki järjestelmälaitteet ja kohteet kattaen koko metrolinjan. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos tekee päätöksen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kameravalvontajärjestelmän uudistamista koskevan option 1 - 4 käyttöönotosta viimeistään vuoden 2020 aikana. Option 5 käyttöönotosta päätetään viimeistään 6 kuukautta ennen takuuaikojen päättymistä. Selvyyden vuoksi mainitaan, että Länsimetro Oy:n Länsimetro Matinkylä–Kivenlahti-hanke Kameravalvonta KAM -urakkaan ei liity optioita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankinnasta tehdään erilliset sopimukset HKL:n ja valitun toimittajan sekä Länsimetro Oy:n ja valitun toimittajan kesken. Valitun toimittajan ja Tilaajien välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksia ei allekirjoiteta ennen kuin hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Hyväksytty toiminnallinen testi on edellytys sopimusten allekirjoitukselle.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin