«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tampereen kaupunki / Pirkanmaan pelastuslaitos : Palotalon hankinta

06.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012561
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 109-264909
Tarjoukset 19.08.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=236638&tpk=d35c6b80-cc31-40e3-8bce-cb34002cdd3c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki / Pirkanmaan pelastuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomi Logistiikka Oy / Essi Rae
Puhelin:+358 401715257
Sähköpostiosoite:essi.rae@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=236638&tpk=d35c6b80-cc31-40e3-8bce-cb34002cdd3c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Palotalon hankinta
Viitenumero:
TRE:4331/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimeksiannosta palotalokokonaisuuden hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on Kangasalan paloasemalle palomiesten harjoituskäyttöön hankittava esimerkiksi konteista tai muunlaisista teräsrakenteista tehty rakennelma, joka sisältää palosimulaatiojärjestelmän. Palotalokokonaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa ammattilaiskäyttöön tarkoitetuin komponentein. Tilaaja valitsee hankinnan toteuttajaksi yhteistarjouksen (osa-alue 3) tarjoajan tai erillistarjousten (osa-alueet 1 ja 2) tarjoajat. Hankintaan sisältyy pakollinen tilaajan järjestämä laatuhaastattelu, johon tarjoajan tulee osallistua.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1: Rakennelma
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan pelastuslaitos hankkii Kangasalan paloaseman yhteyteen rakentuvalle harjoitusalueelle harjoituskäyttöön tarkoitetun palotalokokonaisuuden. Palotalokokonaisuus koostuu rakennelmasta (osa-alue 1) ja palosimulaatiojärjestelmästä (osa-alue 2). Molempiin osa-alueisiin valitaan yksi tarjoaja toteuttamaan hankinta. Vaihtoehtoisesti tilaaja hankkii rakennelman ja siihen sisältyvän järjestelmän kokonaistoimituksena osa-alueen 3 tarjoajalta. Rakennelma pystytetään betonilaatalle (noin 30 m x 30 m), jonka hankinnasta on vastannut tilaaja. Rakennelman tulee olla yhteensopiva osa-alueeseen 2 tarjottavan palosimulaatiojärjestelmän kanssa. Palotalokokonaisuuden tulee olla monipuolinen ja muokattava kokonaisuus, jossa voidaan harjoitella pelastus- ja sammutustoimintaa erityyppisissä mahdollisimman aidontuntuisissa onnettomuustilanteissa. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Rakennelman perustuslaattaan ja kaasuliitäntöihin voi tutustua erillisestä sopimuksesta Kangasalan paloasemalla osoitteessa Hampuntie 25. Tutustumiskäyntien ajankohdan sopimiseksi tulee ottaa yhteyttä palomestari Antti Koskelaan (puh. 040 806 2338, antti.koskela@tampere.fi) tai palomestari Heikki Kojoon (puh. 0400 610 125, heikki.kojo@tampere.fi). Hankintaan sisältyy pakollinen tilaajan järjestämä laatuhaastattelu, johon tarjoajan tulee osallistua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi halutessaan tarjota tilaajan erittelemiä vapaaehtoisia optioita sekä suosittelemiaan hankinnan kohteeseen liittyviä optioita kuten rakennelmaan soveltuvia lisätoiminnollisuuksia, lisävarusteita tai vastaavia. Tarjoaja voi myös halutessaan tarjota vaihtoehtoisia toteutustapoja tilaajan vaatimille toiminnollisuuksille. Vaihtoehtoisia toteutustapoja tarjottaessa tarjoajan tulee kuitenkin huomioida, että tarjottuihin hintoihin on sisällytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut toiminnollisuudet tilaajan esittämillä pakollisissa toteutustavalla ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen riippumatta siitä otetaanko tarjotut vapaaehtoiset optiot käyttöön. Optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 6.1 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö". Tarjottuja vapaaehtoisia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2: Palosimulaatiojärjestelmä
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. (65200000-5)
Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. (76100000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan pelastuslaitos hankkii Kangasalan paloaseman yhteyteen rakentuvalle harjoitusalueelle harjoituskäyttöön tarkoitetun palotalokokonaisuuden. Palotalokokonaisuus koostuu rakennelmasta (osa-alue 1) ja palosimulaatiojärjestelmästä (osa-alue 2). Molempiin osa-alueisiin valitaan yksi tarjoaja toteuttamaan hankinta. Vaihtoehtoisesti tilaaja hankkii rakennelman ja siihen sisältyvän järjestelmän kokonaistoimituksena osa-alueen 3 tarjoajalta. Palosimulaatiojärjestelmän tulee olla kaasukäyttöinen ja se toteutetaan hyödyntämällä palopaikkoja ja savukoneita. Palosimulaatiojärjestelmän tulee olla yhteensopiva osa-alueeseen 1 tarjottavan rakennelman kanssa. Palotalokokonaisuuden tulee olla monipuolinen ja muokattava kokonaisuus, jossa voidaan harjoitella pelastus- ja sammutustoimintaa erityyppisissä mahdollisimman aidontuntuisissa onnettomuustilanteissa. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Rakennelman perustuslaattaan ja kaasuliitäntöihin voi tutustua erillisestä sopimuksesta Kangasalan paloasemalla osoitteessa Hampuntie 25. Tutustumiskäyntien ajankohdan sopimiseksi tulee ottaa yhteyttä palomestari Antti Koskelaan (puh. 040 806 2338, antti.koskela@tampere.fi) tai palomestari Heikki Kojoon (puh. 0400 610 125, heikki.kojo@tampere.fi). Hankintaan sisältyy pakollinen tilaajan järjestämä laatuhaastattelu, johon tarjoajan tulee osallistua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Palosimulaatiojärjestelmään liittyen tarjoajan tulee tarjota tilaajan erittelemiä pakollisia optioita. Pakolliset optiot tarjotaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" osoitetussa kohdassa. Pakollisten optioiden hinnat huomioidaan tarjousten vertailussa kohdassa "Päätöksenteon perusteet" kuvatun mukaisesti. Lisäksi tarjoaja voi halutessaan tarjota tilaajan erittelemiä vapaaehtoisia optioita sekä suosittelemiaan hankinnan kohteeseen liittyviä optioita kuten järjestelmään soveltuvia lisätoiminnollisuuksia, lisävarusteita tai vastaavia. Tarjoaja voi myös halutessaan tarjota vaihtoehtoisia toteutustapoja tilaajan vaatimille toiminnollisuuksille. Vaihtoehtoisia toteutustapoja tarjottaessa tarjoajan tulee kuitenkin huomioida, että tarjottuihin hintoihin on sisällytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut toiminnollisuudet tilaajan esittämillä pakollisissa toteutustavalla ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen riippumatta siitä otetaanko tarjotut vapaaehtoiset optiot käyttöön. Vapaaehtoiset optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 6.2 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö". Tarjottuja vapaaehtoisia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3: Yhteistarjous
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Rakennustyöt. (45000000-7)
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. (65200000-5)
Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. (76100000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pirkanmaan pelastuslaitos hankkii Kangasalan paloaseman yhteyteen rakentuvalle harjoitusalueelle harjoituskäyttöön tarkoitetun palotalokokonaisuuden. Palotalokokonaisuus koostuu rakennelmasta (osa-alue 1) ja palosimulaatiojärjestelmästä (osa-alue 2). Molempiin osa-alueisiin valitaan yksi tarjoaja toteuttamaan hankinta. Vaihtoehtoisesti tilaaja hankkii rakennelman ja siihen sisältyvän järjestelmän kokonaistoimituksena osa-alueen 3 tarjoajalta. Rakennelma pystytetään betonilaatalle (noin 30 m x 30 m), jonka hankinnasta on vastannut tilaaja. Palosimulaatiojärjestelmän tulee olla kaasukäyttöinen ja se toteutetaan hyödyntämällä palopaikkoja ja savukoneita. Palotalokokonaisuuden tulee olla monipuolinen ja muokattava kokonaisuus, jossa voidaan harjoitella pelastus- ja sammutustoimintaa erityyppisissä mahdollisimman aidontuntuisissa onnettomuustilanteissa. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Rakennelman perustuslaattaan ja kaasuliitäntöihin voi tutustua erillisestä sopimuksesta Kangasalan paloasemalla osoitteessa Hampuntie 25. Tutustumiskäyntien ajankohdan sopimiseksi tulee ottaa yhteyttä palomestari Antti Koskelaan (puh. 040 806 2338, antti.koskela@tampere.fi) tai palomestari Heikki Kojoon (puh. 0400 610 125, heikki.kojo@tampere.fi). Hankintaan sisältyy pakollinen tilaajan järjestämä laatuhaastattelu, johon tarjoajan tulee osallistua.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Palosimulaatiojärjestelmään liittyen tarjoajan tulee tarjota tilaajan erittelemiä pakollisia optioita. Pakolliset optiot tarjotaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö" osoitetussa kohdassa. Pakollisten optioiden hinnat huomioidaan tarjousten vertailussa kohdassa "Päätöksenteon perusteet" kuvatun mukaisesti. Lisäksi tarjoaja voi halutessaan tarjota tilaajan erittelemiä vapaaehtoisia optioita sekä suosittelemiaan palotalokokonaisuuteen liittyviä optioita kuten soveltuvia lisätoiminnollisuuksia, lisävarusteita tai vastaavia. Tarjoaja voi myös halutessaan tarjota vaihtoehtoisia toteutustapoja tilaajan vaatimille toiminnollisuuksille. Vaihtoehtoisia toteutustapoja tarjottaessa tarjoajan tulee kuitenkin huomioida, että tarjottuihin hintoihin on sisällytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut toiminnollisuudet tilaajan esittämillä pakollisissa toteutustavalla ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen riippumatta siitä otetaanko tarjotut vapaaehtoiset optiot käyttöön. Vapaaehtoiset optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 6.3 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan välilehdellä "Hankinnan kohteen tietojen syöttö". Tarjottuja vapaaehtoisia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 017-035259
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.8.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.8.2019 16:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin