«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy : Painetut koti- ja ulkomaiset kirjat 2019 (-2021)

05.06.2019 14:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012559
Tarjoukset 12.8.2019 klo 17.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 1006550-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hallinto, Kirjastopalvelut
Yhteyshenkilö Sanna Ojala
Postiosoite PL 207
Postinumero 40101
Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ
Maa Suomi
Puhelin +35820743810
Sähköpostiosoite hankinnat@jamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jamk.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jamk?id=242576&tpk=0031e1e4-059f-4f3b-badf-87c12a377d11
Hankintayksikön luonne
Muu: Korkeakoulu
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Painetut koti- ja ulkomaiset kirjat 2019 (-2021)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242576
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvät painetut koti- ja ulkomaiset kirjat, sisältäen kurssi- ja oppikirjoja, sekä ns. harmaata aineistoa ennakkotilauksina ja tilauksina ilmestymisen jälkeen. Harmaa aineisto koostuu erilaisten yhdistysten, yritysten, julkisten organisaatioiden tai oppilaitosten tuottamista julkaisuista. Ammattikorkeakoulu on oikeutettu tilaamaan toimittajan kautta myös av-aineistoa ja nuotteja, mikäli ne kuuluvat toimittajan tuotevalikoimaan. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Osa 1: Kotimaiset kirjat Osa 2: Ulkomaiset kirjat

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 - 140000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Painetut kirjat, esitteet ja lehtiset. (22100000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.9.2019 - 15.9.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajan valinnassa käytettävät valintakriteerit on esitetty tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä. Hankinnassa noudatetaan ajantasaista lakia julkisista hankinnoista 1397/2016 sekä julkisten hankintojen yleisiä hankintaehtoja tavarahankinnoista/palveluhankinnoista (Jyse 2014). Tarjouspyynnössä määritellyt ehdot ja vaatimukset ovat ensisijaisia suhteessa näihin ehtoihin. Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osatarjoukseen. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osaan. Osatarjoukset pisteytetään erikseen ja toimittajat valitaan osatarjouskohtaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.8.2019 17.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin