«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Tampereen kaupunki : Tammelan jalkapallostadionin allianssitoteutus

27.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012556
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-299325

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postiosoite:PL 487
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Lakka
Puhelin:+358 405538008
Sähköpostiosoite:antti.lakka@tampere.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tampere.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tammelan jalkapallostadionin allianssitoteutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tampereen kaupunki toteuttaa Tammelan stadionkorttelin, johon suunnitellaan ja rakennetaan 6500-paikkainen jalkapallostadion, sen alapuolinen pysäköinti- ja liiketila sekä noin 170 asuntoa Salhojankadun ja Kalevan puistotien puoleisille sivuille. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 29 000 kem2.

Kaupunki toteuttaa jalkapallostadionin julkisena hankintana allianssimallilla. Tarjouskilpailun voittaja saa toteuttaakseen myös Salhojankadun puoleisen asuin- ja liikerakennusoikeuden. Stadionin alapuoliset tilat ja Kalevan puistotien puoleisen asuin- ja liikerakennusoikeuden toteuttaa YIT Suomi Oy.

Stadionkortteli suunnitellaan ja toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT). Tampereen kaupunki, YIT Suomi Oy, tarjouskilpailun voittaja sekä hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimiva JKMM Arkkitehdit suunnittelevat ja toteuttavat koko hankkeen yhdessä vastaten yhdessä sen yhteisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista sekä lisäksi kukin erikseen omasta projektistaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampere (K837)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tammela, Tampere.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tampereen kaupunki kilpailuttaa Tammelan jalkapallostadionin suunnittelun ja toteutuksen allianssimallilla. Allianssin muodostavat kaupunki tilaajana, JKMM Arkkitehdit Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelijana ja tarjouskilpailun voittaja toteuttajana.

Lisäksi tarjouskilpailun voittaja saa toteutettavakseen Salhojankadun asuin- ja liikerakentamisen, jossa sen tulee käyttää samaa pää- ja arkkitehtisuunnittelijaa. Muu suunnittelu on tarkoitus hankkia allianssin kehitysvaiheen aikana hankkeen parhaaksi.

Hankintaan voi myös liittyä katu- ja kunnallisteknistä rakentamista.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa käyttäen neuvottelumenettelyä.

Tarjouskilpailun voittaja valitaan samalla koko Stadionkorttelin yhteisen IPT-sopimuksen osapuoleksi.

Hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistetään sen jälkeen, kun Tampereen kaupunki, YIT Oy, tarjouskilpailun voittaja ja JKMM Arkkitehdit Oy allekirjoittavat IPT-sopimuksen ja käynnistävät hankkeen kehitysvaiheen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
17000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 1.8.2028
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Jalkapallostadionin alustava kustannusarvio on 17 milj. euroa 1/2017 kustannustasossa.

Stadionkorttelin kehitysvaihe on tarkoitus käynnistää 1/2020 siten, että hanke voidaan toteuttaa 2021-23. Lisäksi hankkeen yhteisille osille ja jalkapallostadionille sovitaan viiden vuoden jälkivastuuaika.

Kts. www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/tammelanstadion.html

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
19.8.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.6.2019
«« Takaisin