«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun Kaupunki : Hepokullan koulun liikuntasalin peruskorjaus, Rakennus-/pääurakka

06.06.2019 09:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012539
Tarjoukset 2.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkiympäristötoimiala, Toimitilojen Rakennuttaminen
Yhteyshenkilö Jouni Anttila
Postiosoite PL 11
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358401970448
Sähköpostiosoite jouni.anttila@turku.fi, kaupunkiymparisto@turku.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hepokullan koulun liikuntasalin peruskorjaus, Rakennus-/pääurakka
Hankinnan kuvaus

Hepokullan koulun liikuntasalin peruskorjauksen rakennus-/pääurakka tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Urakan tarkemmat velvoitteet on esitetty tarjouspyynnössä.

Urakka-aika on 26.8.2019 – 23.4.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
26.8.2019 - 23.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Päästäkseen mukaan hintavertailuun tarjoajan tulee täyttää seuraavat minimivalintakriteerit:

Valittavalla rakennus-/pääurakoitsijalla tulee olla omaan henkilökuntaan kuuluva täysipäiväinen vastaava työnjohtaja hankkeessa. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuoden työkokemus työnjohtotehtävistä.

Työnjohtajalla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairasloman aikana.

Rakennusurakoitsijan tai konsernin johon urakoitsija kuuluu, toteutuneen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään 2 miljoonaa euroa kolmen viimeisen vuoden keskiarvona.

Tarjoajien ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava.

Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-yritysraportti tai muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto.

Pääurakoitsijalla tulee olla kokemusta rakennuksen peruskorjauksesta.

Tarjoajalla (pääurakoitsijalla) tulee olla referenssinä vähintään 500 brm2 kokoisen rakennuksen peruskorjauksen rakennusurakka. Referenssi saa olla korkeintaan 5 vuotta vanha laskettuna urakan valmistumisesta. Referenssistä tulee olla tilaajan todistus/suositus onnistuneesta suorituksesta.

Hankkeen kieli on suomi ja urakoitsijan tulee käyttää suomen kieltä rakennuttajan kanssa.

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, kuitenkin vähintään 500.000 euroa / vahinko, ja joka kattaa tilaajalle, tämän omaisuudelle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Tarjoukseen on liitettävä vakuutusyhtiön todistus toiminnan vastuuvakuutuksen olemassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista.

Tarjouksen yhteydessä tulee toimittaa todistus tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisten yhteiskuntavelvoitteiden täyttämisestä sekä todistus työterveyshuollon järjestämisestä.

Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös:

- selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö.

- selvitys siitä miten urakoitsija on huomioinut viimeksi kuluneen vuoden osalta seuraavien ryhmien työllistämisen: pitkäaikaistyöttömät, nuoret työttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, kesätyöntekijät, oppisopimuskoulutettavat, harjoittelijat.

Tarjoajan tulee sitoutua sopimuskauden aikana selvittämään yhteistyössä Turun kaupungin Työllistämispalveluyksikön kanssa mahdollisuutta työllistää em. ryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Lisäksi tarjouspyynnön mukaiset muut vaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnössä lueteltujen todistusten mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjousasiakirjat luovutetaan sähköisesti ja ne voi noutaa osoitteesta:

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

Tarjous tulee toimittaa sähköisesti projektipankkiin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.7.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.haahtela.fi/fi/pris-hankinnat/

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin