«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Taipalsaaren kunta : Viittomakielen tulkkauspalvelut

10.06.2019 08:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012529
Tarjoukset 28.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Taipalsaaren kunta 0163320-5 /
Taipalsaaren kunta/sivistystoimi
Vesa Pakarinen
Kellomäentie 1
54920
Taipalsaari
Puh. +358406830500

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Taipalsaaren kunta
Y-tunnus 0163320-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Taipalsaaren kunta/sivistystoimi
Yhteyshenkilö Vesa Pakarinen
Postiosoite Kellomäentie 1
Postinumero 54920
Postitoimipaikka Taipalsaari
Maa Suomi
Puhelin +358406830500
Sähköpostiosoite kirjaamo@taipalsaari.fi
Internet-osoite (URL) http://www.taipalsaari.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Viittomakielen tulkkauspalvelut
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on viittomakielen tulkkauspalvelun hankinta esiopetuksessa lv. 2019-2020 ja perusopetuksessa lv. 2020-2021 olevalle oppilaalle. Tulkkauksen tarve lv. 2019-2020 on noin 18 tuntia viikossa. Tulkkauksen alustava tarve-arvio lv. 2020-2021 on oppilaan opetussuunnitelman mukainen noin 20 tuntia viikossa. Tulkkauksen tarve ajoittuu lukuvuosien kestolle noin 38 viikon ajaksi lukuvuotta kohden.

Tulkkauspalvelussa noudatetaan kouluvuoden lomia ja vapaapäiviä. Kouluvuosi voi sisältää satunnaisia viikonloppuja tai iltatöitä esimerkiksi lauantain työpäiviä tai luokkaretkiä. Liitteessä 1 lv. 2019-2020 esiopetuksen työpäivät ja liitteessä 2 lv. 2020-2021 perusopetuksen työpäivät. Palvelu tulee aloittaa 8.8.2019.

Hankittava opetustulkkauspalvelu tuotetaan perusopetuslain (1998/628) mukaisesti.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1379/2016).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9) Kuulovammaisille (EA19-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Taipalsaari (K831)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 5.6.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (liite 3) sekä muut soveltuvuusvaatimukset (liite 4).

Tarjoajan on ilmoitettava hinta kiinteänä, arvolisäverottomana nettohintana, joka sisältää toiminnan kokonaiskustannukset ja on voimassa koko sopimuskauden.

Tarjous voidaan hylätä, jos esitetyt vaatimuksen eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarhouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Taipalsaaren kunnalla on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

Tarjousten käsittelyn vaiheet:

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

4. tarjousten vertailu ja hankitapäätöksen tekeminen

5. Hankintasopimuksen tekeminen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.6.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa 4 kk tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä.

Kaikki tarjouskilpailuun osallistumiseen ja tarjouksen jättämiseen liittyvät kustannukset jäävät yksinomaan tarjoajan kannettaviksi. Tarjous tulee laatia suomen kielellä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1 Taipalsaaren kunnan esiopetuksen työpäivät lv. 2019-2020.pdf

Liite 2 Taipalsaaren kunnan perusopetuksen työpäivät lv. 2020-2021.pdf

Liite 3 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.pdf

Liite 4 Muut soveltuvuusvaatimukset.pdf

Liite 5 Asioimistulkin ammattissäännöstö.pdf

Liite 6 Asioimistulkin ammattisäännösten soveltaminen.pdf

Liite 7 Viittomakielen tulkkauspalvelun sopimusluonnos.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin