«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Järvenpään kaupunki : Fysiikka-Kemia -luokkien opetusvälineistön ensivarustus Kinnarin koululle

05.06.2019 10:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012516
Tarjoukset 24.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Järvenpään kaupunki
Y-tunnus 0126541-4
Yhteyshenkilö Minna Ranki
Postiosoite Hallintokatu 4
Postinumero 04400
Postitoimipaikka Järvenpää
Maa Suomi
Puhelin +358927191
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jarvenpaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jarvenpaa?id=241779&tpk=daddcda1-7438-4689-944c-9c64591b78ee
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Fysiikka-Kemia -luokkien opetusvälineistön ensivarustus Kinnarin koululle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
JARDno-2019-1426
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kinnarin yhteinäisen peruskoulun fysiikka ja kemia -luokkien opetusvälineistön ensivarustus. Kinnarin koulu on yhtenäinen peruskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa toimii myös kolme (3) esikoulun ryhmää yhteistyössä 1. ja 2. luokan kanssa. Kinnarin koulun sijaitsee osoitteessa Koulukuja 3, 04430 Järvenpää. Yhtenäiskoulu valmistuu suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2019 ja toiminta alkaa elokuussa 2019. Tarjouspyynnöllä pyydämme tarjouksia fysiikka ja kemia -luokkien ensivarustuksesta tarjouspyynnön liitteellä olevista tuotteista. Kilpailutuksen tarkoituksena on puitejärjestelyn solmiminen yhden-kolmen (1-3) toimittajan kanssa kattavan opetusvälineiden tarjonnan saamiseksi. Kaupunki ei sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii tuotteita tarpeen mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Päänimikkeistö
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Järvenpää (K186)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.7.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaiden tarjouksien valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin