«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupunki liikenneliikelaitos : KESKEYTYSILMOITUS / Kameravalvonta

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012503
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-264012

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 53250
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta.hkl@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/hkl/fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Länsimetro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2124310-8
Postiosoite:Piispanportti 10 A
Postinumero:02200
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@lansimetro.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.lansimetro.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS / Kameravalvonta
Viitenumero:
24H/19
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet. (35120000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän kameravalvontajärjestelmän uusiminen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän kameravalvontajärjestelmän uusiminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 096-232992

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kilpailutus on keskeytetty / Kameravalvonta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen on käynyt ilmi, että ESPD-lomakkeessa ilmoitetut liikevaihtovaatimukset ovat olleet epäselviä. Oikeuskäytännössä on todettu, että tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuutta tai virheellisyyttä on pidetty hyväksyttävänä perusteena hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Tarjouspyyntöä tullaan täsmentämään liikevaihtovaatimusten osalta, jonka jälkeen hankintamenettely tullaan käynnistämään uudelleen. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisun uudesta hankintamenettelystä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin