«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupunki liikenneliikelaitos : Metroradan kiskojen ja raitiotieurakiskojen hiontatyöt

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012497
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263944

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 53250
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta.hkl@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/hkl/fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Metroradan kiskojen ja raitiotieurakiskojen hiontatyöt
Viitenumero:
35H/18
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Raitiotieurakiskojen hiontatyöt. Metroradan kiskojen hiontatyö.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 847518 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Raitiotieurakiskojen hiontatyöt. Metroradan kiskojen hionta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D2)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-108809

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
4600012581
Nimi:
Raitiotieurakiskojen hiontatyöt

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
31.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Schweerbau GmbH & Co KG
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:DE115638350
Postitoimipaikka:Stadthagen
Maa:Saksa
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
4600012590
Nimi:
Metroradan kiskojen hiontatyö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
31.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Schweerbau GmbH & Co KG
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:DI116538350
Postitoimipaikka:Stadthagen
Maa:Saksa
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019

Liite D2 – Erityisalat (rakennusurakat)

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

HKL järjesti 2018 tarjouskilpailun (35H18, 17.9.2018) raitiotieurakisko- jen ja metroradan kiskojen profiilihiontatyöstä.

Hankinta jaettiin kahteen eri osakokonaisuuteen: 1) Raitiotieurakiskojen hiontatyö ja 2) metroradan kiskojen hiontatyö. Tarjoajat saivat tarjota joko molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen. Halutessaan mo- lempiin osakokonaisuuksiin tarjoajat saivat antaa tarjotuille raidemetri- hinnoille alennusprosentin, joka otettiin huomioon tarjousten vertailussa vertailuhintaa alentavasti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen raitiotieurakiskojen hiontatyöstä jätti neljä (4) toimittajaa: GOLDSCHMIDT-THERMIT RAILSERVICE, JJ-

Projekt Oü, LASA Schienentechnik GmbH ja Schweerbau GmbH. Kaik- ki annetut tarjoukset täyttivät HKL:n asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouskilpailussa valituksi tuli LASA Schienentechnik GmbH:n tarjous. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen valittu toimittaja ilmoitti, ettei tule toteuttamaan palvelua.

Raitiotieurakiskojen hiontaurakan toteuttamisen turvaamiseksi toimitta- jaksi valitaan tarjouskilpailussa toiseksi tullut tarjoaja Schweerbau GmbH, jolta hiontatyö tilataan em. tarjouskilpailuun annetun tarjouksen mukaisin hinnoin. Raitiotieurakiskojen hiontatyön toimittajan hiontatyö- hön käyttämä kalusto pitää varata ajoissa eikä työtä ehditä uudelleen- kilpailuttamaan hiontatyön varmistamiseksi hankintasopimuksessa määritellyssä aikataulussa. Raitiotieurakiskojen profiilihionnan ennakoi- tu suoritusajankohta on vuosien 2019 sekä 2020 aikana.

«« Takaisin