«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Espoon kaupunki : Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut - Tekninen vuoropuhelu

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012495
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263152

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Puhelin:+358 981621
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suun terveydenhuollon vuokratyövoimapalvelut - Tekninen vuoropuhelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85130000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupungin käynnistämä tekninen vuoropuhelu liittyen tulevaan suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankintaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoitopalvelut ja niihin liittyvät palvelut. (85130000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupunki on hankkimassa suun terveydenhuollon vuokratyöhenkilöstöä omissa tiloissaan tapahtuvaan toimintaan. Toiminta käsittää pääasiassa perushammashoitoa terveyskeskus-hammashoitoloissa sekä ensiapuluonteisen hoidon tuottamista keskitetyssä arkipäivystyksessä. Henkilöstövuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöstöpalveluita tuottava Toimittaja siirtää työntekijöitään Asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan. Asiakas määrittelee tehtävät, joihin vuokratyövoimaa käytetään. Vuokratyövoiman tarve koskee alustavasti hammaslääkäreitä, hammashoitajia ja suuhygienisteja sekä hammaslääkäri-hammashoitaja -työpareja. Vuokratyövoimalla täydennetään Espoon kaupungin oman henkilöstön ja sijaisten sekä Seure henkilöstöpalvelut Oy:n täyttämättä jääneitä työvuoroja. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun perjantaihin 12.6.2019 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen hankinta@espoo.fi.

II.2.14) Lisätiedot:

Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: TIETOPYYNTÖ: Espoon kaupunki, suun terveydenhuollon vuokratyövoima. Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Mahdolliset toimittajatapaamiset on tarkoitus aikatauluttaa ja ajoittaa 13.6.-20.6.2019 välisellä ajalla.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
5.8.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Kutsu tekniseen vuoropuheluun ja siihen vastaaminen eivät sido hankintayksikköä tai vastaajaa mihinkään. Kutsuun vastaaminen ja tekniseen vuoropuheluun osallistuminen tai vastaamatta ja osallistumatta jättäminen eivät estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.6.2019
«« Takaisin