«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Posion kunta : Posion kuntosali, kokonaisurakka

04.06.2019 18:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012487
Tarjoukset 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Posion kunta
Y-tunnus 0191908-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Toimintaympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö Taneli Mertaniemi
Postiosoite Kirkkotie 1
Postinumero 97900
Postitoimipaikka Posio
Maa Suomi
Puhelin +358408012261
Sähköpostiosoite taneli.mertaniemi@posio.fi
Faksi +358163722034
Internet-osoite (URL) http://www.posio.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/posio?id=242364&tpk=259a4734-81bf-40ce-8115-f2102cfc8ccc
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Posion kuntosali, kokonaisurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242364
Hankinnan kuvaus

Posion kunnan Toimintaympäristöpalvelut pyytää tarjoustanne kuntosalirakennuksen uudisrakennustöistä. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana sisältäen LVISA-työt. Kuntosalilaitteet eivät sisälly urakkaan. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen. Puurunkoinen yksikerroksinen kuntosali (317 kem2) hankitaan ns. avaimet käteen periaatteella tämän tarjouksen liitteenä olevien suunnitelma- ja tarjousasiakirjojen mukaisesti. Rakennustyöt tulee aloittaa elokuun 2019 loppuun mennessä ja rakennustyöt tulee olla täysin valmiina ja luovutettuna tilaajalle 31.5.2020. Tilaaja edellyttää tarjouksen tekijältä tutustumista kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Hankinnassa sovelletaan rakennusurakan yleisiä YSE 1998 - sopimusehtoja. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous, mikäli tarjoushinta ylittää hankkeen kustannusarvion.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
5.8.2019 - 31.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin