«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : Harjulan koulun uudisrakennus ja B-siiven perusparannus päiväkodiksi, pohjarakennesuunnittelu

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012485
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263329
Tarjoukset 06.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=239444&tpk=4a7bf6ef-b24c-4149-9fb3-c45661dd9e41

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Nikkanen
Puhelin:+358 409222007
Sähköpostiosoite:antti.nikkanen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=239444&tpk=4a7bf6ef-b24c-4149-9fb3-c45661dd9e41
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Harjulan koulun uudisrakennus ja B-siiven perusparannus päiväkodiksi, pohjarakennesuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään Harjulaan Harjulan koulun tontille uudisrakennuksen, joka tulee toimimaan 3-sarjaisena alakouluna ja esikouluna. Tontilta puretaan 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut koululaajennukset. Alkuperäinen B-osa 1930-luvulta perusparannetaan 4-ryhmäisen päiväkodin käyttöön. Tontille on vireillä asemakaavamuutos, jossa B-osa suojellaan asemakaavalla. Uudisrakennuksen laajuus on arviolta n. 4900 brm2 ja perusparannettavan rakennuksen laajuus on 1090 brm2. Investointiesityksen mukaan uudishankkeen arvioitu hinta n. 16,5 m€ (alv. 0%) ja perusparannettavan hankkeen arvioitu hinta n. 4,7 m€ (alv. 0%). Tavoitteena on, että kohteen suunnittelijat on valittu elokuun 2019 alkuun mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 05/2020 (tai kun tekeillä oleva kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty) ja tavoite kohteiden käyttöönotoille on syksyllä 2021.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Verkkotie 12, 04400 Järvenpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kohteen pohjarakennesuunnittelun. Tilaajan tavoitteena on luoda kumppanuuteen perustuva kehittyvä malli erinomaisesta suoriutumisesta palkitsemiselle. Hankkeessa käytetään milestone- eli välitavoitemallia. Arviointi perustuu koko suunnitteluryhmän onnistumiselle. Edellytyksenä on, että kaikki hankkeen suunnittelijat ovat sitoutuneet vastaavaan menettelyyn. Suunnittelutehtävä sisältää kohteen maankäyttö- ja rakennuslain 120 c-e § mukaiset pohjarakennesuunnittelun sekä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainitut tehtävät. Hanke on pohjarakenteiden suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimusten osalta (https://www.pksrava.fi): - uudisrakentamisen ja perusparantamisen osalta: vaativa (rakennuksen koko: yli 2 krs) Tarjoaja kokoaa ja nimeää suunnittelutyhmän, jossa on vastuullinen pohjarakennesuunnittelija ja pohjarakennesuunnittelija ja näille varahenkilöt. Rakennukset ja maaperä tontin osalta kokonaisuudessaan suunnitellaan tietomallintamalla. Tilaaja laadituttaa B-osasta inventointimallin suunnittelun pohjaksi suunnittelun käynnistyessä. Kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 -menettelyä (www.kuivaketju10.fi) ja Terve Talo -kriteeristöä, soveltuvin osin (kriteeristö määritellään tarkemmin suunnittelun aloituskokouksessa), joissa mainitut vaatimukset täytetään suunnittelussa. Toimeksiantoon sisältyy kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan osallistuminen Kuivaketju10-menettelyn mukaisesti. Hankkeen uudisrakennus toteutetaan alustavasti yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana ja B-siiven perusparannus jaettuna- tai kokonaisurakkana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:3 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöaineisto liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:6.8.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin