«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy : Kodinkoneiden hankinta rikkoontuneiden tilalle asennettuna

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012479
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-262675
Tarjoukset 07.07.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

http://tarjova.fi/kilpailutus?t=683

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0831852-3
Postiosoite:Rauhankatu 4
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Peltomäki
Puhelin:+358 505693288
Sähköpostiosoite:pekka.peltomaki@vaso.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vaso.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://tarjova.fi/kilpailutus?t=683

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://tarjova.fi/kilpailutus?t=683
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kodinkoneiden hankinta rikkoontuneiden tilalle asennettuna
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kodinkoneet. (39700000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilattavia kodinkoneita ovat pääasiassa 600 mm:n jääpakastinkaapit sekä 500 mm:n keraamiset liedet. Tuotteet toimitetaan asennettuna ja vanha laite

kierrätykseen poistettuna. Kodinkoneita tullaan tilaamaan vaihtelevan tarpeen mukaan erisuuruisissa erissä sopimuskauden aikana. Toimituserien koko vaihtelee yhdestä kappaleesta muutamiin. Tämän sopimuksen piiriin eivät kuulu sellaiset

kodinkonehankinnat, jotka on sisällytetty rakennusurakoihin. Sopimus on ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kaksi kertaa yhdellä vuodella, ajalle 1.9.2021 -

31.8.2022 ja 1.9.2022 - 31.8.2023 (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) Toimittajan kanssa, jolle valitaan yksi (1) varatoimittaja. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton

arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 150 000,00 euroa / vuosi.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilattavia kodinkoneita ovat pääasiassa 600 mm:n jääpakastinkaapit sekä 500 mm:n keraamiset liedet. Tuotteet toimitetaan asennettuna ja vanha laite

kierrätykseen poistettuna. Kodinkoneita tullaan tilaamaan vaihtelevan tarpeen mukaan erisuuruisissa erissä sopimuskauden aikana. Toimituserien koko vaihtelee yhdestä kappaleesta muutamiin. Tämän sopimuksen piiriin eivät kuulu sellaiset

kodinkonehankinnat, jotka on sisällytetty rakennusurakoihin. Sopimus on ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kaksi kertaa yhdellä vuodella, ajalle 1.9.2021 -

31.8.2022 ja 1.9.2022 - 31.8.2023 (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) Toimittajan kanssa, jolle valitaan yksi (1) varatoimittaja. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton

arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 150 000,00 euroa / vuosi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.9.2019 - 31.8.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kaksi kertaa yhdellä vuodella, ajalle 1.9.2021 - 31.8.2022 ja 1.9.2022 - 31.8.2023 (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilattavia kodinkoneita ovat pääasiassa 600 mm:n jääpakastinkaapit sekä 500 mm:n keraamiset liedet. Tuotteet toimitetaan asennettuna ja vanha laite

kierrätykseen poistettuna. Kodinkoneita tullaan tilaamaan vaihtelevan tarpeen mukaan erisuuruisissa erissä sopimuskauden aikana. Toimituserien koko vaihtelee yhdestä kappaleesta muutamiin. Tämän sopimuksen piiriin eivät kuulu sellaiset kodinkonehankinnat, jotka on sisällytetty rakennusurakoihin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.7.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 7.11.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.7.2019 8:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://tarjova.fi/kilpailutus?t=683
«« Takaisin