«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö : Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelman toteutus ja arviointi

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012477
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263735

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postiosoite:PL 29
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Eisanen / Hansel Oy
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://minedu.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelman toteutus ja arviointi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankinnan kohteena on valtakunnallisen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelman toteutus ja arviointi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2820482.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tilaajan valtakunnallisen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen toimenpideohjelman (2019–2020) toteutus ja arviointi. Toimenpideohjelma kattaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Ohjelman tarkoituksena on lisätä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelun kiinnostavuutta ja parantaa opetuksen ja oppimisen laatua. Toimenpiteissä on kaksi painotusta: 1) Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelumotivaation herättäminen ja tukeminen tarkoituksena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja niihin liittyviä opiskelu- ja ammattivalintoja kohtaa; 2) Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittäminen opettajankoulutuksessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ehdotetun hankkeen toteuttamissuunnitelman selkeys ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin nähden50
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hankkeeseen osoitettujen henkilöstöresurssien osaaminen ja kokemus30
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 027-060244

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisohjelman toteutus ja arviointi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
3.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin yliopisto / LUMA-keskus Suomi -verkosto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI03134717
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2820482.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin