«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Kuhasalontie v. 2019, kadunrakennusurakka

04.06.2019 14:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012474
Tarjoukset 26.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Merja Kautto
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370095
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=241821&tpk=8a2f6be8-f2fb-4a64-8c00-3bc9a387f5b8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuhasalontie v. 2019, kadunrakennusurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241821
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakasta. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen / peruskorjaamisen. 1. Penttilä (16) asemakaava-alue a. Kuhasalontien peruskorjaus välillä Luostaritie-Penttilänhovin liittymä b. Kuhasalontien päähän rakennettava kääntöpaikka sekä kääntöpaikan reunaan rakennettava uusi liittymä Luostarintielle c. Yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentaminen Kuhasalontielle d. Bussipysäkit ja rekkaparkki e. Ahtaajankujan rakentaminen urakkarajakartan puitteissa noin paalulle 30 f. Infra – verkostot g. Viheralueet h. Muut urakkarajaliitekartassa_ Kuhasalontie_Ahtaajankuja_urakkaraja_16.5.2019 olevat alueet. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa (Piirustus-luettelo_Kuhasalontie_Ahtaajankuja) 5.10.2018 / 13.5.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Rakennusvaihe I töiden tulee valmistua 15.11.2019 mennessä. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 10.7.2020. Työmaan esittely pidetään torstaina 13.6.2019 klo 13.00 kohteella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Joensuu (K167)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin