«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Mobiiliohjausjärjestelmän hankinta ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen dokumentointiin

04.06.2019 14:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012473
Tarjoukset 25.6.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Yhteyshenkilö Pekka Lång
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358406350534
Sähköpostiosoite pekka.lang@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=240304&tpk=301a6dbd-b39d-4935-92d3-b256cb8147cc
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mobiiliohjausjärjestelmän hankinta ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen dokumentointiin
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
6507-2019
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjousta mobiiliohjausjärjestelmästä ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen dokumentointiin tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaan. Turun Ammatti-instituutissa toimitaan tällä hetkellä perinteisesti eli asiat hoidetaan henkilötyönä Wilmasta tulostettavien dokumenttien avulla. Haasteena on ohjauksen oikea-aikaisuus opettajan ohjaustyön näkökulmasta. Nykyiset ohjauskäytänteet on suunniteltu pitkälti ryhmälähtöisiksi, eivätkä käytänteet tue aina opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimispolkuja. Oppimisen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta, opiskelijan työskentely ja saatu ohjaus eivät vastaa yrityksissä aina tutkinnon perusteiden vaatimuksia. Uuden järjestelmän lähtökohtana on parempi ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyteen vastaaminen, osaamisperusteinen arviointi sekä henkilökohtaisten ammatillisten oppimispolkujen luonti ja seuranta. Järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen työkalu myös työpaikkaohjaajan käyttöön. Opiskelijalla on mahdollisuus tuottaa dokumentaatiota ajasta ja paikasta riippumatta mahdollisimman lähellä varsinaista oppimistapahtumaa. Hankinnan keskeisin tavoite on yksilölliset ja uudet oppimisympäristöt sekä tehokkaampi ja laadukkaampi tavoitteellisen oppimisen seurannan työkalu opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan/yrityksen välillä. Uudesta järjestelmästä tulee yhteinen järjestelmä Turun ammatti-instituutin sisällä ja uusi sekä tehokkaampi prosessi. Koulutuksen laadun parantaminen kaikilla tasoilla (opiskelija/opettaja/työpaikkaohjaaja) on selkeä tavoite.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.9.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin