«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Ruoankuljetusvaunut ja telakointiasemat

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012470
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263125

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Maunu
Puhelin:+358 401262467
Sähköpostiosoite:sari.maunu@ppshp.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ruoankuljetusvaunut ja telakointiasemat
Viitenumero:
60759
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet. (39310000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ruoankuljetusvaunut ja telakointiasemat OYS ravintohuoltoon

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1014200.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ruoankuljetusvaunut ja telakointiasemat OYS ravintohuoltoon

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
60759
Nimi:
Ruoankuljetusvaunut ja telakointiasemat

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Metos Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0108466-4
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:metos.finland@metos.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1014200 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintalaki 40§ 2mom 2 kohta:. Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan: lisäedelletyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen kenotekoisesta kaventamisesta. Vain yksi valmistaja voi tarjota vaunut koska muut vaunut eivät käy olemassa oleviin telakoihin. Telakointiasemat (MG4215571 B-POD) 50kpl sekä Ruoankuljetusvaunut (MG4215847 POD CT Short) 60kpl hankitaan suorahankinnalla Metos OY:ltä, koska saman valmistajan ruoankuljetusvaunut ja telakat ovat ravintohuollon käytössä. Ravintohuolto ei voi käyttää toisen valmistajan telakoita tai vaunuja yhteensopivuus ongelmien takia: Telakka-asemat asennetaan osastoille (jokaiselle vaunulle). Vaunut palautuvat keittiölle ja niiden tulee voida lähteä osastoille satunnaisjärjestyksessä. Toisen valmistajan vaunuja ei voi käyttää, koska jakeluprosessista tulee toimimaton.

«« Takaisin