«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Juvan kunta : Yritysryhmän kansainvälistyminen

05.06.2019 10:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012451
Tarjoukset 18.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Juvan kunta 0164551-3 /
juvantie 13
Mika Kärki
PL 28
51901
JUVA
Puh. +358400135087

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Juvan kunta
Y-tunnus 0164551-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja juvantie 13
Yhteyshenkilö Mika Kärki
Postiosoite PL 28
Postinumero 51901
Postitoimipaikka JUVA
Maa Suomi
Puhelin +358400135087
Sähköpostiosoite mika.karki@juva.fi
Internet-osoite (URL) http://www.juva.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Yritysryhmän kansainvälistyminen
Hankinnan kuvaus

Juvan kunta etsii kolmelle paikalliselle yritykselle kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteinä ovat markkinatutkimukset, logistiikan selvitykset ja koulutukset. Tarkempi kuvaus hankkeen toimenpiteistä löytyy liitteestä ”Tarjouspyynnön liite-Toimenpiteet.pdf”

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Päänimikkeistö
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Juva (K178)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. liite "Tarjouspyyntö YRITYSRYHMÄHANKE KV.pdf"

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. liite "Tarjouspyyntö YRITYSRYHMÄHANKE KV.pdf"

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. liite "Tarjouspyyntö YRITYSRYHMÄHANKE KV.pdf"

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.6.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 saakka

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö YRITYSRYHMÄHANKE KV.pdf

Tarjouspyynnön liite-Toimenpiteet.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin