«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012439
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-261376
Osallistumishakemukset 08.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231904&tpk=9a93d07a-d8e0-4db9-80ed-a0261f22dab1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Sui
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231904&tpk=9a93d07a-d8e0-4db9-80ed-a0261f22dab1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
OSALLISTUMISPYYNTÖ: Fasilitointipalvelut
Viitenumero:
VH/974/02.10.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 33 §:n mukainen rajoitettu menettely. Tämä on osallistumispyyntö, ei lopullinen tarjouspyyntö. Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon sisäisille asiakkaille annettavat fasilitoinnit ja fasilitointivalmennukset. Fasilitointien ja fasilitointivalmennusten kohderyhminä ovat: 1) Verohallinnon esimiehet 2) Verohallinnon sisäiset fasilitoijat: Verohallinnon sisäisen fasilitointiverkoston jäsenet, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijat 3) Projektipäälliköt, prosessivastaavat, työryhmien tai verkostojen vetäjät Sopimuskauden aikana voi ilmetä myös muita kohderyhmiä. Fasilitoinnit voivat sisältää erikokoisten ryhmien ja työyhteisöjen ryhmäprosessien tukemista eri puolilla Suomea sekä läsnä ollen, että virtuaalisesti. Osallistujamäärät vaihtelevat 20-200 hengen välillä. Keskeisiä sisältöalueita ovat esimerkiksi esimiesten johtamien ryhmien toiminnan, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö pyytää kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia osallistumishakemuksen jättäneitä ehdokkaita on enemmän kuin seitsemän (7), osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan osallistumispyynnön liitteellä 1 Ehdokkaiden valinta kuvatulla tavalla ne ehdokkaat, jotka valitaan varsinaiseen tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheeseen (ns. toiseen vaiheeseen). Hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan fasilitointipalveluja eli hankintayksiköllä on oikeus hankkia fasilitointipalveluja myös kolmannelta osapuolelta. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:7
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso osallistumispyynnön liite 2 Referenssivaatimukset sekä ESPD-lomake.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin