«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varkauden kaupunki : Varkauden Terveyskampuksen irtokalustehankinta monitilaympäristöihin

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-260780
Tarjoukset 08.07.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/varkaus?id=241270&tpk=8c6c8e74-4ded-40c3-b4d7-13b3df538bd0

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varkauden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0173416-1
Postiosoite:Ahlströminkatu 6
Postinumero:78250
Postitoimipaikka:Varkaus
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Koskinen
Puhelin:+358 404865797
Sähköpostiosoite:jukka.koskinen@navitas.fi
Faksi:+358 175794450
NUTS-koodi:Varkauden seutu (S114)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.varkaus.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/varkaus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/varkaus?id=241270&tpk=8c6c8e74-4ded-40c3-b4d7-13b3df538bd0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Varkauden Terveyskampuksen irtokalustehankinta monitilaympäristöihin
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimistokalusteet. (39130000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä kilpailutuksella valitaan sopimustoimittaja irtokalusteille monitilaympäristöjen tarpeisiin. Tarjous toteutetaan ns. varhaisen vaiheen kilpailutuksena, jossa Tilaaja määrittelee kohteesta pilottitilan, jonka toiminnallisesta kokonaisuudesta on laadittu kuvaus. Hankinta sisältää kerralla hankittavien kalusteiden lisäksi kalusteiden optimointipalvelun ensimmäisten kahden vuoden aikana toiminnan käynnistymisestä, sillä näin suuressa ja monia käyttäjäryhmiä palvelevassa kalustehankinnassa tarvitaan täsmennyksiä toiminnan ensimmäisinä vuosina. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessa, miten millä ehdoilla he pystyvät toteuttamaan kalusteiden mahdollisen optimoinnin (lisääminen, poistaminen, vaihtaminen) tilojen suhteen ensimmäisen kahden vuoden aikana enintään 20% kokonaisbudjetista Tavoitteet kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varkauden seutu (S114)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Varkauden uusi Terveyskampus (sosiaali - ja terveydenhuollon palvelut).

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteen on luoda asiakaslähtöiset viihtyisät tilat. Toimintaa ja toiminnallisuutta tukevat suunnitteluratkaisut: • Asiakaslähtöinen toimintojen sijoittuminen • Moniammatillista tiimityötä tukevat monitilaympäristöt • Eriytetty materiaali-, potilas- ja henkilöstöliikenne • Muuntojoustavat tilat • Kuntoutumista ja työhyvinvointia tukeva kaunis miljöö • Ympäristöluokitus ja energiatehokkaat ratkaisut Monitilatoimistoihin liittyvät tavoitteet: • Erotetaan potilas- ja hoitotyö toimistotyöstä • Tukee moniammatillista tiimityöskentelyä • Tukee epäformaaleja konsultaatiokäytäntöjä • Muuntojoustavuus käyttötarpeen mukaan • Ensisijaisesti ammattilaiset liikkuvat- asiakas ei • Jäykät hierargiat sairaala organisaatiossa purkautuva Tiloilla tuetaan uuden kulttuurin luomista. Tilat ovat avainasemassa uudenlaisen toimintamallin luomisessa. • Luontevia kohtaamisia työpaikalla läpi työpäivän – ihmiset tutustuvat ja juttelevat • Inspiroiva ympäristö – tärkeää asiantuntijatyössä • Tieto kulkee aiempaa paremmin • Ihmiset viihtyvät työpaikalla • Ihmiset pystyvät olemaan tuottavampia. Melu ja muut häiriötekijät taklataan hyvällä suunnittelulla, viihtyisyys luodaan kaluste-, valo- ja materiaaliratkaisuilla

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.5.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja kilpailuttaa myöhemmin vastaanotto- ja potilashuoneiden sekä aula/odotustilojen kalusteet (erillinen kilpailutus).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain velvoitteet. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat työ- ja käyttöturvallisuusvaatimukset. Asiantuntijapalvelun vaatimukset liittyen monitilaympäristöjen suunnittelu- ja optimointipalveluun. Nimetyillä tekijöillä tulee olla vastaavanlaisista suunnitteluprosesseista kokemusta eli vähintään kahdesta (2) monitilaympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja optimointipalvelusta viimeisen viiden vuoden aikana. Selvityksessä tulee olla ainakin seuraavat tiedot: Kenelle suunnittelu on toteutettu + yhteystiedot, Suunnittelun ajankohta, suunnittelun laajuuden kuvaus esim. Kuinka monen henkilön tilakokonaisuudesta on ollut kyse. Kuvaus lähtötilanteesta, tavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta. Referenssin tulee vastata mahdollisimman hyvin hankittavaa palvelua. Referenssin ei tarvitse olla sairaalaympäristöstä. Keskeistä on selvittää prosessin kuvaus suunnittelu ja optimointivaiheista ja asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä vakuuttaa tilaaja suunnittelu- ja optimointipalveluun nimettävien henkilöiden pätevyydestä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Noudatettavat sopimusehdot Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 138 §:n mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi ja toimittaa erillisellä liitteellä. Mikäli liikesalaisuuksia ei toimiteta erillisellä liitteellä, käsitellään tarjous julkisena tietona. Hinta, alennusprosentti eivätkä vertailussa käytettävät tiedot voi olla liikesalaisuuksia.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.7.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:8.7.2019 12:00
Paikka: Varkaus
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa: • Tarjoajien kelpoisuuden arviointi • Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen • Tarjousten vertailu Avaaminen Cloudiajärjestelmän kautta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Päätöken muutoksenhakumenettely julkisen hankintalain mukaisesti.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin