«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liedon kunta : Liedon kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012424
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-261398
Tarjoukset 09.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=240655&tpk=3bbede45-e999-42b5-9327-6e1a7f3ec436

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liedon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0134698-6
Postiosoite:Kirkkotie 13
Postinumero:21420
Postitoimipaikka:Lieto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja-Leena Brander
Puhelin:+358 248734171
Sähköpostiosoite:marja-leena.brander@lieto.fi
Faksi:+350 248733453
NUTS-koodi:Lieto (K423)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lieto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lieto

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=240655&tpk=3bbede45-e999-42b5-9327-6e1a7f3ec436
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liedon kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset sekä sotainvalidien kuljetuspalvelut kuljetusten välityspalveluineen. Hankittavat palvelut on jaettu osa-alueisiin vaadittavan kuljetuskaluston perusteella: Osa-alue 1 Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2021. Osa-alue 2 Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.12.2019-31.12.2021. Kumpaankin osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Osa-tarjoukset osa-alueiden sisällä eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään osa-alueittain yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Tilaaja ei sitoudu ostamaan palveluntuottajalta tiettyä kuljetusmäärää, vaan palveluita tilataan Tilaajan tarpeiden mukaan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lieto (K423) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista perusvarusteisilla ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään kymmenen (10) perusvarusteista autoa kuljettajineen. Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa.) VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu. Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 "Sopimusluonnos kuljetuspalveluista".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Oosa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lieto (K423) , Varsinais-Suomi (FI1C1)
Varsinais-Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista esteettömillä ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään viisi (5) esteetöntä ajoneuvoa kuljettajineen Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa.) VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Osalla asiakkaista on sellaisia sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia ongelmia liikkumisessaan, että heidän kuljetta-miseensa tarvitaan esteettömästi varusteltua autoa. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu. Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 "Sopimusluonnos kuljetuspalveluista".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.12.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli Tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vähimmäisvaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.8.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä. Valitusaika markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin