«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos : Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012420
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-260416
Osallistumishakemukset 18.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=234694&tpk=326f2f2d-f8a6-4f0f-bd57-b6eafd1bbf82

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 6200
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:Espoon kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjukka Pulli
Puhelin:+358 981621
Sähköpostiosoite:tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMa41D8VtB9AH3q8CEAhH3VtUmD26UlM3%2FBCcPGBAuDPRVFytETZ4oEh

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=234694&tpk=326f2f2d-f8a6-4f0f-bd57-b6eafd1bbf82
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto
Viitenumero:
234694
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos pyytää osallistumishakemustanne Matinraitin päiväkodin (uudisrakennus) rakennusurakkatarjouskilpailuun. Hankkeeseen kuuluu optiona toteutettava asukaspuistorakennus (uudisrakennus). Hankkeet toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke 3745 Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos pyytää osallistumishakemustanne tarjouskilpailuun, kiinteän sääsuojan alla rakennettavaan uudispäiväkotirakennukseen sekä optiona asukaspuistorakennukseen. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana vastaten työmaan johtovelvollisuuksista sekä työmaapalveluista. Hanke 3745 Matinraitin päiväkoti 1990brm2 ja asukaspuisto 441brm2. Päiväkoti rakennetaan kahdeksalle (8) ryhmälle, käyttäen mitoituksena 25 lasta / ryhmä. Ryhmätilojen lisäksi tiloihin tulee sisältyä mm. jakelukeittiö, sali, pienryhmätiloja, toimistotiloja ja henkilökunnan tiloja. Asukaspuiston rakennuksessa on tiloja mm. kerhotoiminnalle, yhteistiloja, pieni jakelukeittiö. Hankkeen aiemman urakoitsijan konkurssin vuoksi tämän osallistumispyynnön urakkaan ei sisälly Matinraitin päiväkodin osalta kaikkia pohja- ja perustustöitä. Matinraitin päiväkodin osalta urakkaan sisältyy kaikki pohja- ja perustustöiden jälkeiset työt mm. rakennus- ja talotekniset työt, ulkoalueiden rakentaminen sekä rakennuksen viimeistely täysin valmiiksi tehtynä. Urakkaan sisältyy optiona asukaspuistorakennus kokonaisuudessaan täysin valmiiksi tehtynä. Hankkeiden runkorakenteet voidaan toteuttaa paikallarakennettuna tai elementtirakenteisena, kiinteä sääsuoja huomioiden. Urakkakokonaisuus ja urakkarajat on kerrottu tarkemmin urakka-asiakirjoissa. Hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa. Laatutekijät huomioitu tarjoajaehdokkaan soveltuvuusvaatimuksissa. Kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokkaat valitaan rajoitetun menettelyn tarjousvaiheeseen. Hankinnalla on nopeutetun menettelyn käytön edellyttämä kiire johtuen alkuperäisen urakoitsijan konkurssista, jonka vuoksi on välttämätöntä järjestää uusi kilpailutus. Hankintayksikön tilatarpeet vaativat kilpailutusta nopeutetussa aikataulussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:13 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (22.12.2006/1233, tilaajavastuulaki) 5 §:n mukaiset asiakirjat. Niitä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Jos valittava taho on ryhmittymä, edellä mainitut todistukset ja selvitykset tarkistetaan ja pyydetään sen kaikilta jäseniltä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankinnalla on nopeutetun menettelyn käytön edellyttämä kiire johtuen alkuperäisen urakoitsijan konkurssista, jonka vuoksi on välttämätöntä järjestää uusi kilpailutus. Hankintayksikön tilatarpeet vaativat kilpailutusta nopeutetussa aikataulussa.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019
«« Takaisin