«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012415
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-261135

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elisa Selki-Rocchi
Puhelin:+358 931036191
Sähköpostiosoite:elisa.selki-rocchi@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)
Viitenumero:
H014-19, HEL 2019-004672
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimistotarvikkeet. (30192000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Hankinta on jaettu pienempiin, erikseen kilpailutettaviin osiin. Tämän hankinnan piiriin eivät kuulu ensiaputarvikkeet, ATK-pienlaitteet, värikasetit, kopiopaperit, kahviotarvikkeet ja ergonomiatarvikkeet. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019. Tarjotut tuotteet eivät saa sisältää aineita, jotka on luokiteltu myrkyllisiksi. Tuotteet eivät saa olla tarpeettomasti yksittäispakattuja ja tarpeetonta muovin käyttöä tulee välttää. Tuotteissa on tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet ja CE-merkintä, jos tuote on luokiteltu vaaralliseksi ja Suomen lainsäädäntö edellyttää turvamerkintää. Hankintaohjelman jokaisella osa-alueella yli 50% tuotteista täytyy olla ympäristöystävällisiä (esim. EU-ympäristömerkki, joutsenmerkki tai vastaavat ominaisuudet) Pieni osa tarjoajan tuotteista (n.5%) voi ominaisuuksiltaan poiketa tarjouspyynnön määrittelyistä, ilman että se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Hankintayksikkö voi päättää, onko poikkeama tuotteen käytön kannalta olennainen. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: • Hankintaohjelma (Liite 1), • Toimittajan ympäristövastuu (Liite 2) • Sopimusluonnos (Liite 3) • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (ks. tarjouspyynnön linkit)

Oikaisu:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Tämän hankinnan piiriin eivät kuulu ensiaputarvikkeet, ATK-pienlaitteet, värikasetit, kopiopaperit, kahviotarvikkeet ja ergonomiatarvikkeet. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019. Tarjotut tuotteet eivät saa sisältää aineita, jotka on luokiteltu myrkyllisiksi. Tuotteet eivät saa olla tarpeettomasti yksittäispakattuja ja tarpeetonta muovin käyttöä tulee välttää. Tuotteissa on tarvittavat käyttöturvallisuustiedotteet ja CE-merkintä, jos tuote on luokiteltu vaaralliseksi ja Suomen lainsäädäntö edellyttää turvamerkintää. Vähintään 50% kaikista hankintaohjelmassa tarjotuista tuotteista tulee olla ympäristöystävällisiä. (esim. EU-ympäristömerkki, joutsenmerkki tai vastaavat ominaisuudet.) Pieni osa tarjoajan tuotteista (alle 10%) voi ominaisuuksiltaan poiketa tarjouspyynnön määrittelyistä, ilman että se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Hankintayksikkö voi päättää, onko poikkeama tuotteen käytön kannalta olennainen. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: • Hankintaohjelma (Liite 1), • Toimittajan ympäristövastuu (Liite 2) • Sopimusluonnos (Liite 3) • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (ks. tarjouspyynnön linkit)

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
13.06.2019 12.00

Oikaisu:
20.06.2019 12.00

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.7

Oikaistava tieto:
13.06.2019 12.01

Oikaisu:
20.06.2019 12.01

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Liite 1 Hankintaohjelma toimistotarvikkeet H014-19 korjattu. Taulukkoa on selkeytetty (lisätty sarake, jossa tarkennettu ilmoitetaanko kappaleen vai paketin/rullan tms hinta, sekä vapautettu pakkauskoko-sarake tarjoajan täytettäväksi)

«« Takaisin