«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Itäisen Palokärjen esirakentamisurakka

03.06.2019 15:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012381
Tarjoukset 21.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän kaupunki
Y-tunnus 0174666-4
Yhteyshenkilö Jari Rönkä
Postiosoite Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358142668007
Sähköpostiosoite jari.ronka@jyvaskyla.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=239393&tpk=744b5578-1d8a-49c1-896d-080fef5ee869
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen liikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Itäisen Palokärjen esirakentamisurakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
ALTEK 239393
Hankinnan kuvaus

Hankinta sisältää Ampumaradantien kortteli 29:llä olevan kallioalueen louhinnan sekä siitä saatavalla louheella tehtävän teollisuustonttien esirakentamisen Läntisen ja Itäisen Palokärjen alueella. Louheen siirto kallioalueelta esirakentamiseen sisältyy urakkaan. Louhintatyöstä saatava louhe on tilaajan omaisuutta. Tarkemmat määrät ja suunnitelmat on esitetty liitteessä 2. Urakan toteutusaika on 05.08.2019 - 31.05.2021 tarjouspyynnön liitteenä olevan urakkaohjelman mukaisin välitavoittein. Aloittaminen on mahdollista urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen myös ennen mainittua aloitusajankohtaa. Urakka toteutetaan yksikköhintaurakkana. Kaikki hinnat on esitettävä arvonlisäverottomina. Maksuperusteena toimivat toteutuneet louhintamäärät ja esirakentamisen rakenneteoreettiset määrät. Rakenneteoreettiset määrät perustuvat leikkauspinnan tarkemittauksien sekä valmiin pinnan erotuksena saatavaan tilavuuteen. Päätilaajana toimii Altek Aluetekniikka -liikelaitos ja mahdollisen organisaatiomuutoksen toteutuessa Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakenteen Liikenne- ja viheralueet palvelualue vuoden 2020 alusta alkaen. Urakoitsija toimii Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 tarkoittamana kohteen päätoteuttajana urakkaohjelmassa mainituin poikkeuksin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 30.6.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin