«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjanmaan ELY-keskus : Alkukartoitus maahanmuuttajille (asiantuntija-arvioinnit)

03.06.2019 14:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012378
Tarjoukset 25.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjanmaan ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Nysand Ann-Helen
Postiosoite PL131
Postinumero 65101
Postitoimipaikka VAASA
Maa Suomi
Puhelin +358295028604
Sähköpostiosoite ann-helen.nysand@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240925&tpk=0b606c9a-9a0f-43d4-aa99-00b38ea56b60
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Alkukartoitus maahanmuuttajille (asiantuntija-arvioinnit)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POHELY/200/2019
Hankinnan kuvaus

Alkukartoitus maahanmuuttajille (asiantuntija-arvioinnit) , Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat). Ensisijaisesti: Vaasa, Kristiinankaupunki, Närpiö, Pietarsaari, Kokkola Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä kartoitusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että kartoitus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät kustannukset sisällytetään kartoituksen hintaan. Ostopalvelun perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjanmaa (FI195)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia hankinnan tekohetkellä voimassaolevia lakeja ja ohjeita: Ostopalvelujen hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta, (1397/2016), tilaajavastuulakia (1233/2006) ja lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017). TEM on järjestänyt kartoitukseen osallistuville ryhmävastuuvakuutuksen (laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 84 §). Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mitä valtionavustuksia tarjoaja saa ko. palvelun tuottamiseen. Palvelun tuottaja ei saa saada palkkatukea, sen henkilön palkkakustannuksiin, joka tuottaa hankintasopimuksessa yksilöityä palvelua. Ostopalveluhankinnoissa ELY-keskus varaa itselleen ja TE-toimistoon oikeuden neuvotella hankintasopimuksen yksityiskohdista. Ostopalvelun järjestäjä on velvollinen antamaan työ- ja elinkeinoviranomaisille kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten. Työ- ja elinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkistaa hankintahinnan maksatusta koskevat tiedot ostopalvelun järjestäjän kirjanpidosta. Palvelujen tuottajalla ei ole oikeutta vaatia ELY-keskukselta korvausta tarjouksen tekemisestä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin