«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : SR-URAKKA, VIIKINKALLIO, ASUNTOTUOTANTO

04.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012370
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 107-260516

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 15
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marko Hakkarainen
Sähköpostiosoite:marko.j.hakkarainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SR-URAKKA, VIIKINKALLIO, ASUNTOTUOTANTO
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupunki järjestää kilpailun Helsingin kaupungin 36. kaupunginosaan (Viikki) Lahdenväylän ja Viikintien välissä sijaitsevan Viikinkallion alueen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kilpailu on arkkitehtuuri- ja urakkakilpailu, joka sisältää Asuntotuotannolle varatun rakennusoikeuden osalta asuintalojen, pysäköintiratkaisun ja tonttien tai näihin liittyvien mahdollisten yhteiskäyttöalueiden rakentamisen hankkeeseen valitun toteuttajan omien, rakennuttajalla hyväksytettyjen, suunnitelmien pohjalta SR-urakkana tilaajalle täysin valmiiksi ja täyteen käyttökuntoon saatettuna. Lisäksi kilpailun voittajalle osoitetaan omaan tuotantoon osuus kilpailualueelle kaavoitettavasta rakennusoikeudesta tontinluovutuksena kilpailun aikana neuvotelluin ehdoin. Kilpailun voittaja osallistuu alueen kaavoitukseen (kumppanuuskaavoitus) ja toimii Asuntotuotannon ja omaan tuotantoon varattujen tonttien (rakennusoikeuden) toteuttajana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Talonrakentaminen. (45210000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Viikinkallion AK-korttelissa 36279 on alustavassa kaavaluonnoksessa rakennusoikeutta 35000 kem2. Tässä hankinnassa etsitään toteuttajaa tälle alueelle. Kaavaluonnoksen asuinrakennusoikeudesta 19250 (55 %) on varattu Helsingin kaupungin asuntotuotannolle (= SR-urakkana toteutettavat asuinrakennukset) ja osuus lopusta rakennusoikeudesta varataan rakennusliikkeelle omaa asuntotuotantoa varten Tilaajan tähän hankintaan valitseman kilpailullisen neuvottelumenettelyn päätavoite on löytää Helsingin kaupungin tavoitteet parhaiten täyttävä ratkaisu ja toteuttaja suureen rakennushankkeeseen. Tilaajan tavoitteina on löytää kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti, teknisesti ja kokonaiskustannuksiltaan hyvä toteutus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 238-542795

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
SR-URAKKA, VIIKINKALLIO, ASUNTOTUOTANTO

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistuissa alustavassa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Asiakirjat, esitetyt tiedot ja vaatimukset täydentyvät ja täsmentyvät hankinnan edetessä. Kilpailu sisältää koko Asuntotuotannolle varatun rakennusoikeuden ja pysäköintiratkaisun toteuttamisen. Tästä ehdosta ei kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana neuvotella. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet. Kukin ehdokas tai ehdokasryhmittymä voi tehdä vain yhden osallistumishakemuksen. Rinnakkaisia osallistumishakemuksia ei ole hyväksyttävää tehdä. Kukin yritys voi olla jäsenenä vain yhdessä ehdokasryhmittymässä. Ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen. Valituksi tullut ehdokasryhmittymä voi kuitenkin lisätä ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä edellyttäen, että ehdokasryhmittymän uudet jäsenet täyttävät soveltuvuusvaatimukset. Ehdokasryhmittymän uusien jäsenien tulee toimittaa hankintailmoituksessa edellä mainituissa kohdissa pyydetyt soveltuvuutta koskevat selvitykset. Osallistumishakemukset sekä myöhemmässä vaiheessa tarjoukset on toimitettava suomenkielisenä. Osallistumishakemuksien yrityksiä koskevat viralliset liitteet voi toimittaa myös muulla kielellä kuin suomenkielellä. Tällöin liitteeseen tulee liittää asianmukainen käännös. Hankintamenettelyn ja urakan kielenä on suomi. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittu toteuttaja saa tehdä maksimissaan 2 vaihtoehtoista ehdotusta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin