«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki : Digitaalinen säilytysratkaisu

03.06.2019 13:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012369

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Taina Nurmela
Postiosoite PL 700
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358931078023
Sähköpostiosoite taina.nurmela@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=242184&tpk=9af47b57-d4fb-478a-95c4-bd2593a221d6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Digitaalinen säilytysratkaisu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H045-19
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössään digitaalista säilytysratkaisua, vaan nykytilassa digitaalinen aineisto säilytetään siinä järjestelmässä, jossa aineisto on syntynyt. Kaupungilla on tarve digitaaliselle säilytysratkaisulle, jotta digitaalinen aineisto voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Markkinakartoitusaineistossa (liite 2) kuvataan, millaista säilytettävä aineisto on ja millaisia alustavia vaatimuksia digitaaliselle säilytysratkaisulle on tunnistettu. Markkinakartoituksen tavoite Helsingin kaupunki kartoittaa digitaalisen säilyttämisen hankintavaihtoehtoja ja markkinoita ennen varsinaisen ratkaisun toteutustavan päättämistä. Kaupunki on hahmotellut kolme erilaista skenaariota digitaaliselle säilytysratkaisulle. VISIO 1: Valmis tuote/palvelu VISIO 2: Avoimen lähdekoodin tuote (ja siihen tarvittava palvelu) VISIO 3: Julkishallinnon yhteinen palvelu Markkinakartoituksen kohteena on visioista kaksi ensimmäistä. Visio 3 on kaupungin näkökulmasta referenssimalli, joka viittaa OKM KAM sektorin nykyisiin palveluihin yleisille kirjastoille ja museoille. Kuntien arkistotoimelle ei ole tällä hetkellä käytettävissä julkishallinnon yhteistä palvelua. Hankeaikataulu Digitaalisen säilytysratkaisun osalta ollaan tällä hetkellä valmisteluvaiheessa. Valmisteluvaiheen tavoitteena on kartoittaa tarvittavat tiedot päätösten tekemistä ja hankkeen perustamista varten. Tavoitteena olisi saada digitaalinen säilytysratkaisu käyttöön vuoden 2020 aikana. Liitteessä 3 oleviin markkinakartoituksen kysymyksiin vastaamisen sekä pyynnön osallistua tekniseen vuoropuheluun, määräaika on 28.6.2019. Elokuussa järjestetään mahdollisesti toimittajatapaamisia, alustavat ajankohdat tapaamisille ovat 5.8, 6.8, 16.8 ja 19.8.2019. Helsingin kaupunki ei sitoudu tapaamaan kaikkia potentiaalisia tarjoajia, jotka ovat lähettäneet pyynnön osallistua tekniseen vuoropuheluun ja vastaukset markkinakartoituksen kysymyksiin.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.6.2019 16.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö potentiaaliselle palveluntarjoajalle edellä kuvattuun tarpeeseen. Potentiaalisia tarjoajia pyydetään lähettämään sähköpostitse vastaukset liitteessä 3 esitettyihin kysymyksiin ja pyyntö osallistua tekniseen vuoropuheluun osoitteeseen taina.nurmela@hel.fi. Viestin otsikoksi "Digitaalinen säilytysratkaisu, pyyntö osallistua tekniseen vuoropuheluun". Pyyntö tulee lähettää 28.06.2019 klo 16.00 mennessä. Alustava suunniteltu aikataulu toimittajien tapaamisille on elokuun 2019 aikana. Helsingin kaupunki ei sitoudu tapaamaan kaikkia potentiaalisia tarjoajia, jotka ovat lähettäneet pyynnön osallistua tekniseen vuoropuheluun.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin