«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Valtioneuvoston linna (kortteli K1) ja valtioneuvoston kortteli (kortteli K2), perusparannus ja laajennus, suunnitteluryhmän hankinta

25.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012364
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 121-296769
Osallistumishakemukset 26.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7198

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markku Inkeroinen
Puhelin:+358 405664484
Sähköpostiosoite:markku.inkeroinen@senaatti.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.senaatti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) www.senaatti.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7198
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valtioneuvoston linna (kortteli K1) ja valtioneuvoston kortteli (kortteli K2), perusparannus ja laajennus, suunnitteluryhmän hankinta
Viitenumero:
A13812
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ilmoittautumiset pyydetään suunnitteluryhmittäin (ryhmään kuuluvat: PS, ARK, RAK, LVIA, SÄH, GEO) kortteliin K1 ja K2 erikseen hankinta-asiakirjoissa määritellyllä tavalla.

Kortteleiden 1 ja 2 suunnittelupalvelut hankesuunnittelusta hankkeen vastaanottoon ja takuuajan tehtäviin saakka.

Hankkeen alustava laajuus on: perusparannus noin 40.000 brm2, uudisrakennukset noin 19.000 brm2. Perusparannukset sisältävät useita rakennuksia. Molempiin kortteleihin suunnitellaan noin 9.500 brm2:n uudisrakennukset. Molemmat korttelit sisältävät purkutöitä. Alustava vaiheistus hankintailmoituksen liitteissä. Hankkeen projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen tarkempi kuvaus on hankintailmoituksen liitteissä.

Liitteet ovat ladattavissa kohdan I.3 osoitteesta 26.6.2019 noin klo 12 alkaen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:1

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Valtioneuvoston linna (kortteli 1, "K1") ja valtioneuvoston kortteli (kortteli 2, "K2")
Osa nro:
Kortteli 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valtioneuvoston linnan (kortteli 1) suunnittelutehtävät hankintailmoituksen liitteiden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.1.2020 - 31.5.2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittujien suunnitteluryhmien kanssa käydään haastattelu-, työpaja- ja neuvottelukierros, mikä edellyttää suunnitteluryhmien määrän rajoittamista.

Valintaperusteet esitetty hankintailmoituksen liitteissä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Valtioneuvoston linna (kortteli 1, "K1") ja valtioneuvoston kortteli (kortteli 2, "K2")
Osa nro:
Kortteli 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valtioneuvostokorttelin (kortteli 2) suunnittelutehtävät hankintailmoituksen liitteiden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.1.2020 - 30.6.2028
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittujien suunnitteluryhmien kanssa käydään haastattelu-, työpaja- ja neuvottelukierros, mikä edellyttää suunnitteluryhmien määrän rajoittamista.

Valintaperusteet esitetty hankintailmoituksen liitteissä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. suunnitteluohjelma.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. suunnitteluohjelma.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 091-219116
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 14:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
30.9.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoitusaineistoa koskevat kysymykset tulee lähettää ma 12.8.2019 klo 12 mennessä s-postilla: markku.inkeroinen@senaatti.fi

Lisäselvityspyyntö tulee yksilöidä riittävän selkeästi, esim viite tai lainaus hankinta-asiankirjoihin ja kysymys.

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille vastaukset BEM projektipankin kautta (lisäkirje) 21.8.2019.

Soveltuvuushaastattelut pidetään hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuina aikoina. Ryhmään nimettyjen henkilöiden on oltava paikalla. Mahdollisen poissa olevan henkilön osalta pisteytys arvioidaan nollaksi.

Osalilstumisilmoitus on tehtävä molempien kortteleiden osalta. Valituksi voi tulla vain jompaan kumpaan kortteliin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2019
«« Takaisin