«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sansia Oy : Biojätejärjestelmän osittainen uusiminen, Servica

03.06.2019 12:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012358
Tarjoukset 1.7.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sansia Oy
Y-tunnus 2364760-8
Yhteyshenkilö Jani Ronkainen
Postiosoite Viestikatu 3, 3. krs.
Postinumero 70600
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447182914
Sähköpostiosoite jani.ronkainen@sansia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4280/11713966c86e0027c889012ad7842475
Hankintayksikön luonne
Muu: Yhteishankintayksikkö
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Biojätejärjestelmän osittainen uusiminen, Servica
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
19203
Hankinnan kuvaus

Servica Oy:n ruokapalvelujen yhteiskeittiössä Iso-Bertassa on käytössä biojätteen putkikuljetusjärjestelmä (XMIT BIO, toimittaja Ecosir Group).Järjestelmä toimii kolmessa kerroksessa, 0 ja 1 kerroksessa on jätesuppilot (4kpl) sekä pataimuletkut (2kpl). 00 kerroksessa on järjestelmän tarvitsema suodatin, paineilma imuyksikkö, ohjauskeskus, valvontajärjestelmä, taajuusmuuntaja (konehuone "kontti) sekä kippilaite yhdistettynä biojätemurskaimeen sekä biojätesäiliö kooltaan 10 kuutiota. Säiliössä on vedenerotin sekä täyttöanturi.

Haasteena nykyisessä järjestelmässä on biojätejärjestelmän murskaimen ja biojätesäiliön toiminta. Murskain tukkeutuu helposti biojätteestä.Suurin haaste murskaimelle on biopussit (materiaalina) tukkivat terät ja kahvinpurut jotka tukkivat putkistot isona määränä.Toinen haaste on biokontin rakenne. Biomassa syövyttää konttia niin että ei ole enää tiivis, vaan se valuttaa nestettä konttia siirrettäessä tyhjennykseen. Heikoin kohta on kontin tyhjennysluukun rakenne.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Teollisuuskoneet. (42000000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankinnassa noudatetaan hankintalain (HankL 1397/2016) 80 §:n mukaisia poissulkuperusteita.

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jota koskee HankL 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoajan on tarjouksellaan ilmoitettava edellä mainituista poissulkuperusteista, mikäli ne rasittavat tarjoajaa tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä.

Tarjoaja on lähtökohtaisesti merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä

ennakkoperintärekisteriin. Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa.

Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalanyrityksiä arvonlisäverorekisterin osalta.

Jättämällä tarjouksen ilman edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä selvityksiä, tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä rasita hankintalain (1397/2016) 80 §:n tai 81 §:n mukainen poissulkuperuste.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.7.2019 09.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus on julkaistu HankintaSampo-palvelussa. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteessa https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4280/11713966c86e0027c889012ad7842475

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4280/11713966c86e0027c889012ad7842475

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin