«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos : Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012331
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259225
Tarjoukset 31.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=241274&tpk=7a51d8f5-ce2f-4edb-84f4-5939406c5fcd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Pakkalantie 30
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankinnat ja kilpailuttaminen
Sähköpostiosoite:palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=241274&tpk=7a51d8f5-ce2f-4edb-84f4-5939406c5fcd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalvelut
Viitenumero:
HEL 2019-006070
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos pyytää Teiltä tarjousta Ohjelmistorobotiikan (RPA) ylläpito- ja kehityspalveluista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankinnan kohteena on kaupalliseen valmisohjelmistoon, tai ohjelmistoihin, perustuva ohjelmistorobotiikan (RPA) ratkaisu. Hankinnan kohteena olevan ohjelmistorobotiikan ratkaisun avulla tulee voida automatisoida Tilaajan määrittämiä manuaalisia työtehtäviä ja prosesseja. Ratkaisu tulee toteuttaa mallilla, jossa Tilaaja voi määrittää infran, missä ohjelmistorobotiikkatuotteet ja niiden käyttämät järjestelmät toimivat. Näitä järjestelmiä siis ei lähtökohtaisesti koskaan asenneta Toimittajan ympäristöön, vaan ne toimivat Tilaajan määrittämässä verkko- tai pilviympäristössä (ohjelmistorobotiikkatuotteiden osalta tavoiteympäristönä on Helsingin kaupungin Microsoft Azure-ympäristö). Ehdotetun ratkaisun pitää myös olla joustavasti muokattavissa, mikäli Tilaajan infraratkaisu myöhemmin muuttuu, esimerkiksi konesalikilpailutuksen tai muun vastaavan syyn myötä. Tällöin muutos projektoidaan ja siitä pyydetään erillinen kustannusarvio Toimittajalta. Toimittajan huoltoyhteydet ympäristöön toteutetaan SSL VPN-pohjaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.6) Arvioitu arvo
250000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan yksipuolisella oikeudella jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella yhden (1 + 1) vuoden mittaisella optiovuodella, kuitenkin niin, että päätös optiokauden osalta tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Hankittaville palveluille on asetettu tämän tarjouspyynnön kohdassa 11 MUUT EHDOT, vähimmäisvaatimuksina laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavan palvelun tulee täyttää.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset esitetään tämän tarjouspyynnön ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.7.2019 12:15
Paikka: Palvelukeskus Helsinki Pakkalantie 30 01530 Vantaa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tarjousten vertailuperusteena on halvin kokonaishinta. Kokonaishinta muodostuu yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien suoritemäärien perusteella. Annettujen hintojen on oltava arvonlisäverottomia yksikköhintoja (alv 0%).

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin