«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Business Finland Oy : Digialueen Program Partnerit

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012327
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259217
Tarjoukset 03.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=236344&tpk=416c7894-7ed3-4cd9-8492-948e1c208595

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Business Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2725690-3
Postiosoite:PL 358
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@businessfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.businessfinland.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=236344&tpk=416c7894-7ed3-4cd9-8492-948e1c208595
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Digialueen Program Partnerit
Viitenumero:
32/27/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Program Partnerit digitaalisuuden alueen neljälle ohjelmalle: New Space Economy (uusi avaruusliiketoiminta), Connected Intelligent Industries (5G, 6G, IoT, teollinen internet), Smart Mobility (logistiikka, henkilöliikenteen matkaketjut/MaaS) ja Digital Trust (digitaalinen luottamus ja kyberturvallisuus). Business Finland hakee palvelun toteuttajaksi kolmen (3) kokopäiväisen henkilön tiimiä, joista kaksi henkilöä ovat Program Partnereita ja yksi henkilö assistentti. Toinen Program Partnereista toimii päävastuullisena. Tiimin työt alkavat alustavasti elokuussa 2019. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Program Partnereiden kokemus ja osaaminen70
Hinta 30
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Perussopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta neljän optiovuoden (1+1+2) ajan. Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen optiokauden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuoden käyttöön. Optioon sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa option hankkia vuoden 2020 alusta yhden puolipäiväisen ohjelmapartnerin työpanoksen. Puolipäiväinen ohjelmapartneri työskentelee Digialueen ohjelmien lisäksi AI Business (tekoäly ja alustatalous) –ohjelmalle.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.7.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin