«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Larsmo Kommun : Tillbyggnad av Storåsens vattenbehandlingsanläggning

03.06.2019 12:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012320
Tarjoukset 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Larsmo Kommun 0180857-0 /
Avdelningen för tekniska tjänster
Bjarne Häggman
Norra Larsmovägen 30
68570
Larsmo
Puh. +358447877220

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Larsmo Kommun
Y-tunnus 0180857-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Avdelningen för tekniska tjänster
Yhteyshenkilö Bjarne Häggman
Postiosoite Norra Larsmovägen 30
Postinumero 68570
Postitoimipaikka Larsmo
Maa Suomi
Puhelin +358447877220
Sähköpostiosoite bjarne.haggman@larsmo.fi
Internet-osoite (URL) www.larsmo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tillbyggnad av Storåsens vattenbehandlingsanläggning
Hankinnan kuvaus

Tillbyggnad av reningsverk för grundvatten på Storåsen i Kronoby. Delad entreprenad. Byggnadsentreprenören fungerar som huvudentreprenör. (maskintekniska arbeten, el- och instrumenteringsarbeten).

Utbyggnaden är ett samprojekt med Kronoby Vatten och Avlopp Ab. Anläggningens kapacitet ökas med 90 m³/h och regnvattenbassängens volym ökas med 300 m³. Anläggningen är planerad så att utbyggnaden görs som en egen linje och enheterna kan köras var för sig.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Putkityöt. (45330000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kronoby (K288)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.8.2019 - 15.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Entreprenören ska antingen ha en kompetens, konstaterad av Byggandets Kvalitet BYKVA rf,

inom den sektor som föreskrivs i anbudsbegäran eller så ska entreprenören lämna in utredningar i enlighet med beställaransvarslagen för att utreda kompetensen, dessa utredningar är skatteskuldsintyg och meddelande om uppfyllandet av betalningsskyldighet av pensionsavgift, intyg på registrering till momsredovisning.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Entreprenören ska ange tillräckliga utredningar om prestationsförmågan och yrkesinriktad kompetens

för jämförelse av anbuden enligt följande:

- referenser,

- personer som ansvarar för att genomföra byggprojektet,

- ansvarande arbetsledarens namn och erfarenhet av motsvarande arbete,

- utredning av entreprenörens arbetskraft och antalet personer i ledningen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vid val av entreprenör beaktas:

- Pris 60 %,

- Referenser 20 %,

- Företag och personal 20 %.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tre månader efter sista inlämningsdatum

Lisätietoja

Entreprenadhandlingarna erhålls på begäran av Bjarne Häggman, e-post: bjarne.haggman@larsmo.fi

Entreprenör bör meddela entreprenadområde, firmanamn, adress, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer för erhållande av entreprenadhandlingarna.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin