«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapin ammattikorkeakoulu Oy : Lapin AMK: Jokiväylä 11, Showroom ja yhdyskäytävä

07.06.2019 09:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012318
Tarjoukset 2.7.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Hankintapalvelut
70.2019.JV1

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2528792-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistöpalvelut
Yhteyshenkilö Maiju Lassila
Postiosoite Jokiväylä 11 C
Postinumero 96300
Postitoimipaikka ROVANIEMI
Maa Suomi
Puhelin +358444780271
Sähköpostiosoite maiju.lassila@lapinamk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lapinamk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hankintapalvelut
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@lapinamk.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Osakeyhtiö, AMK

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lapin AMK: Jokiväylä 11, Showroom ja yhdyskäytävä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
70.2019.JV1
Hankinnan kuvaus

Rakennustyö käsittää Jokiväylä 11 (96300 Rovaniemi) sijaitsevan Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n omistaman kiinteistön muutostyöt urakkapyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkarajat käyvät ilmi liitteenä olevista piirustuksista ja työselityksistä. Kunkin sivu-urakoitsijan piirtustuksissa voi olla kyseisen urakan tarkentavia urakkarajoja, jotka ovat urakoitsijoita sitovia. Pää- ja sivu-urakoihin sisältyvät kaikki rakennustyöselitysten sekä niihin liittyvien piirustusten tai erikoistyöselitysten ja niihin liittyvien piirustusten edellyttämät työt ja hankinnat.

Urakkapyyntöasiakirjat on talletettu projektipankkiin (Sähköiset hankinta-asiakirjat).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen liitteessä 04 Urakkaohjelma Showroom ja yhdyskäytävä 2019, kohta 15.1, ilmoitetut liikevaihtovaatimukset (3.000.000 ja 1.000.000 EUR) ovat virheelliset. Liikevaihtovaatimuksien osalta noudatetaan alla olevia vaatimuksia.

Taloudelliset vaatimukset, tarjoajayrityksen kolmella edellisellä tilikaudella kullakin vahvistetun tilikauden liikevaihto on oltava pääurakassa yli 1.700.000 euroa ja kussakin sivu-urakassa yli 150.000 euroa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuutodistus tai vastaavat asiakirjat. Muut mahdolliset todistus- ja selvityspyynnöt esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osatarjoukset annetaan urakkkohtaisesti omina kokonaisuuksina jaettuna seuraavasti: Pää-, LVI- ja sähköurakka. Kustakin urakasta annetaan kokonaishintana oma tarjous tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.7.2019 13.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 8 viikkoa tarjouskirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 7 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä sähköpostiosoitteeseen maiju.lassila@lapinamk.fi. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan projektipankkiin, johon kaikki urakkalaskentaan osallistuvat urakoitsijat saavat tunnukset. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sivoviksi.

Rakennuttaja täydentää tarvittaessa urakkalaskenta-asiakirjoja laskenta-aikana ja velvoittaa urakoitsijat seuraamaa projektipankkia, johon urakkalaskenta-asiakirjojen muutokset ja päivitykset tallennetaan.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f9bd6f27-3051-4a17-9a51-635b6a84dc49?displayId=Fin1785326

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin