«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Ympäristöministeriö : Kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) - ohjelman koordinointi

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012313
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259631

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postiosoite:PL 35, Aleksanterinkatu 7
Postinumero:00230
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Hakaste
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ym.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) - ohjelman koordinointi
Viitenumero:
VN/5716/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankittava palvelu on Suomen vetämän kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) -ohjelman koordinointi ajalle 1.4.2019 – 31.12.2019 ja optiona kolme (3) jatkovuotta 2020-2022. Suomi on vetänyt SBC-ohjelmaa vuoden 2015 keväästä lähtien. Ohjelman koordinoinnista on tähän mennessä vastannut Green Building Council Finland vuoden 2015 suoritetun kilpailutuksen pohjalta. Ohjelman koordinoinnin meneillään oleva sopimuskausi päättyy 31.3.2019. Hankintaa ei jaeta osiin. Hankkeen koordinoinnista vastaaminen vaatii kokonaisvaltaisen näkemyksen työohjelman toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Hankkeessa ei ole irrotettavissa selkeitä teemoja itsenäisiksi osahankinnoiksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 402000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Suomen vetämän Kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) –ohjelman koordinoinnin hankinta ajalle 1.4.2019 - 31.12.2019. Hankinnan optiona on vuosien 2020 - 2022 koordinoinnin hankinta. Ohjelman koordinoija vastaa ohjelman koordinaatiosta ja työohjelman toimeenpanon valmistelusta ympäristöministeriön kanssa ja toteuttaa ohjelman tavoitteita ja sisältöä yhteistyössä muiden vetäjäorganisaatioiden (co-lead) kanssa yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Koordinoija toimii ohjelman neuvoa-antavan komitean (MAC - Multistakeholder Advisory Committee) puheenjohtajana ja vastaa MAC:n kokousten ja työn valmistelusta huolehtii sisäisestä viestinnästä SBC-organisaatioiden välillä sekä toimii sihteerinä ja ohjelman kansallisessa (Suomi) ohjausryhmässä sekä toimii yhteistyötahona kansallisiin sidosryhmiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Koordinaatiosuunnitelma20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Osaaminen60
Hinta 20 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

YK:n 10-vuotiseen puiteohjelmaan kuuluva Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma (10YFP SBC). Sustainable Buildings and Construction (SBC) ohjelma on yksi kuudesta YK:n kestävän kulutuksen ja tuotannon kymmenvuotisen puiteohjelman (10YFP) teemaohjelmasta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 024-052875

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kansainvälisen Kestävät rakennukset ja rakentaminen (SBC) - ohjelman koordinointi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:GBC Suomi ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2367766-3
Postiosoite:Lapinrinne 3
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:402000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:402000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin