«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, Pohjois-Pasila, Postipuisto, asuntokortteli 17123, uudisrakennus

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012310
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259228
Tarjoukset 01.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241455&tpk=113db3fa-0f87-4878-9e2b-92e4a1ad71be

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kenny.fahlstrom@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=241455&tpk=113db3fa-0f87-4878-9e2b-92e4a1ad71be
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, Pohjois-Pasila, Postipuisto, asuntokortteli 17123, uudisrakennus
Viitenumero:
2825001060
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena Pohjois-Pasilaan toteutettavan asuinkerrostaloyhtiön hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Suunnitteluryhmä sisältää ark-, rak-, piha-, LVI-, rak.automaatio-, sähkö-, tärinä/akustiikka- ja palo-, sammutuslaitesuunnittelutehtävät lisäksi energiatodistuksenlaatijan-, kosteudenhallinta- ja tietomallikoordinaattorin- ja elinkaariasiantuntijan tehtävät. Suunnittelukokonaisuuteen lukeutuvat seuraavat kohteet: -Tontti 17123/1, Heka Pohjois-Pasila Postiljooninkatu 2 er, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde Hankintaa ei jaeta osiin, usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Helsinki (K091)
Helsinki
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävän kulku on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä: Suunnittelusopimus. KOHTEEN TIETOJA: Pohjois-eteläsuunnassa alueen jakaa kaareva Postiljooninkadun bulevardi, jonka lähelle, Att:n aloituskorttelien 17126+17127 viereen kohde sijoittuu. Lisäksi kortteliin sijoitetaan kehitysvammaisten asuntoryhmä yhteistiloineen (ns. ´OmaAsunto´, 20 asuntoa) vuokrataloon. Poiketen tarvekuvauksesta, asunnot tullaan keskittämisen sijaan hajasijoittamaan eri portaisiin. Postipuistoon AH-kortteliin 17118 on tulossa alueellisen palveluyhtiön rakennuttamat yhteistilat, jotka palve-levat kaikkia alueen asuinrakennuksia. Yhteistilojen mitoituksessa noudatetaan kaavan salliman vähennyksen (0,5%) lisäksi rakennusvalvontaviraston yhteistilaohjetta sekä erillisiä ohjeita. Hankesuunnitelmat tilaohjelmineen tulee laatia tilaajan tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Rakennussuunnitte-luvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa-arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Heka Pohjois-Pasila Postiljooninkatu 2 er - Rakennusoikeutta 11 900 k-m2 - Kerrosluku vaihtelee seitsemästä yhdeksään - Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2 - Korttelin autopaikat sijoitetaan läheiseen pysäköintitaloon LPA 17124 SUUNNITTELUN TAVOITTEET: - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde - Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita - hankesuunnitelma ja suunnitelmat on hyväksytettävä myös riittävillä viranomais- ja yhteistyötahoilla. Rakennuksen runkoratkaisu: - betonielementtirunko - välipohjat pääosin ontelolaattoja - parvekelaatat ripustettuja tai sisäänvedettyjä Aluekuvaus: Tontit sijaitsevat Helsingin kaupungin Pasilan kaupunginosassa Pohjois-Pasilassa, entisen maaliikennekeskuksen osa-alueella (kaupunginosan rajaa siirretään siten, että uudet korttelialueet siirtyvät Oulunkylästä Pasilan puolelle). Tontit kuuluvat Pasilan aluerakentamisprojektin alueeseen. Pohjois-Pasilan projektialueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Tavoitteena Pohjois-Pasilassa on toteuttaa uusi urbaani kerrostaloalue, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat sekoittuvat. Pohjois-Pasilan nauhakaupungin keskellä sijaitsee Postin lajittelukeskus, joka jatkaa toimintaansa 2030-luvulle asti. Kun lajittelukeskuksen toiminta aikanaan siirtyy muualle, on alueella noin 12 000 asukasta. Alueelle on laadittu asemakaava, joka on saanut lainvoiman heinäkuussa 2018. Alueen itäpuolen asuinkorttelit rakennuttaa pääosin Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelu (Att) ja länsipuolen yksityiset toimijat. Alueen asuinrakentaminen käynnistyy loppukesällä 2019. Uuden asuinalueen tärkeä vetovoima- ja identiteettitekijä on Keskuspuiston läheisyys, helppo saavutettavuus ja laajat virkistysmahdollisuudet. Liikenneratkaisu perustuu kaarevaan kokoojakatuun ja siitä lähteviin kahteen tonttikatulenkkiin. Alueen korttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia umpikortteleita, jotka muodostavat yhtenäisiä, avoimia ja vehreitä sisäpihoja. ALUSTAVA AIKATAULU: - Hankesuunnittelun arvioitu aloitus elokuussa 2019 - Hankesuunnitelma valmis marraskuussa 2019 - Varsinainen suunnittelu käynnistyy tammikuussa 2020 - Suunnitteluaika n. 12 kk - Rakennuslupa vireille syyskuussa 2020 - Urakkakilpailun aloitus on maaliskuussa 2021 - Rakentamisen arvioitu aloitus on elokuussa 2021 - Rakennusaika-arvio n. 28 kk.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:52 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 120 a-g § Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 215/2015 48 §

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimusluonnoksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.8.2019 12:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin