«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin Satama Oy : Automaattisen kiinnitysjärjestelmän hankinta Länsisataman LJ8-laiturille

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012307
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-260025
Tarjoukset 03.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=240931&tpk=ab450493-3e77-43a0-8f49-c07bc4df48cb

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630555-8
Postiosoite:Olympiaranta 3
Postinumero:00140
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mira Lehto
Puhelin:+358 931070279
Sähköpostiosoite:mira.lehto@portofhelsinki.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.portofhelsinki.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=240931&tpk=ab450493-3e77-43a0-8f49-c07bc4df48cb
I.6) Pääasiallinen toimiala
Satamaan liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Automaattisen kiinnitysjärjestelmän hankinta Länsisataman LJ8-laiturille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Merenkulkualan laitteet. (34930000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Länsisataman lauttapaikan LJ8 automaattinen alusten kiinnitysjärjestelmä. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesta vesialusten automaattisesta kiinnitysjärjestelmästä. Hankittava järjestelmä osoitetaan säännöllisessä linjaliikenteessä olevien matkustaja-autolauttojen käyttöön ja se sijoittuu Länsisataman LJ8 lauttapaikalle. Lauttapaikan päivittäisen alusten käyntimäärän arvioidaan olevan 3-4 aluskäyntiä vuorokaudessa. Liikennöivien matkustaja-autolauttojen satamassaoloaika nk. kääntöaika on tällä hetkellä vähimmillään yksi tunti ja enimmillään 12 tuntia. Hankittavalle järjestelmälle asetettuja vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
3000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.8.2019 - 31.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö voi tehdä valitun toimittajan kanssa sopimuksen hankittavan järjestelmän huollosta ja ylläpidosta. Lisäksi hankintayksikkö voi hankkia järjestelmään optiona järjestelmän tartuntavoiman lisäämisen ja yhden yksikön EX-suojauksen sekä lisäalusten hallintalaitteistoja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarkemmat vaatimukset tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.7.2019 12:30
Paikka: Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä. Valitusaika markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin