«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : KESKEYTYSILMOITUS - Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012305
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-260160

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kristian Granlund
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:kristian.granlund@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS - Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50220000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50220000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50220000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-017558

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

HILMA-OHJE: "Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet "Soveltuvuusvaa-timukset" ja "ESPD-lomake" , jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3 ilmoitetusta verkko-osoitteesta." Perustelu hankintamenettelyn keskeyttämispäätökselle: Erityisalojen hankintalain 116 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinnan kilpailuttamisesta vastaava yksikkö tuli tietoiseksi vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankinnan toteuttamisvaiheen edellyttämistä lisensseistä. Hankintayksikkö tiedusteli hankintapäätöksen tekemisen jälkeen Siemensiltä SpDrS60-VR releryhmien teknisiin dokumentteihin, sinettien avaamisiin ja releryhmien huoltoon liittyvistä lisensseistä. Siemensin vastauksen mukaan Siemens Mobility ei ole antanut lupaa SpDrS60-VR releryhmien huoltoon muille kuin NRC Group Finland Oy:lle. Hankinnan kohteena olevien releryhmien huoltoa ja korjausta ei ole käytännössä mahdollista tehdä, ellei toimittajalla ole lisenssiä em. teknisiin dokumentteihin, sinettien avaamisiin ja releryhmien huoltoon. Tilanteen näin ollen hankintayksikkö katsoo perustelluksi keskeyttää hankintamenettelyn.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin