«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Kirkon keskusrahasto : Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012303
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-258915

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kirkon keskusrahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0118950-3
Postiosoite:PL 210
Postinumero:00131
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 918021
Sähköpostiosoite:kirkkohallitus@evl.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://evl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=242073&tpk=5a6a6e9b-1a05-44cf-9924-ae2596718ab1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut
Viitenumero:
DKIR/589/02.06.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Elektroniset viestintä- ja tietopalvelut. (64216000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja. Kirkon keskusrahasto suunnittelee kilpailutusta, jossa hankinnan kohteena on Mediaseuranta-, uutiskirje- ja tiedotejakelupalvelut. Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus julkaistaan elokuun 2019 loppuun mennessä. Kyseessä on puitejärjestelystä sopiminen ja hankinnan piiriin kuuluvat Kirkon keskusrahaston lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymät ja seurakunnat. Jokainen seurakuntayhtymä tai seurakunta päättää itse tämän tulevan puitejärjestelyn hyödyntämisestä. Tämä ennakkoilmoitus ei sido Kirkon keskusrahastoa toteuttamaan hankintaa tai käynnistämään kilpailutusprosessia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mediaseurantapalvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elektroniset viestintä- ja tietopalvelut. (64216000-3)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa kirkkoa ja uskontoa käsittelevästä uutisoinnista ja keskustelusta. Lisäksi mediaseurannan tavoitteena on tukea kirkon viestinnän, kirkon johdon sekä työntekijöiden ennakoivaa viestintää, auttaa nopeaan viestinälliseen reagointiin sekä saada käsitys kirkon oman viestinnän onnistumisesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Uutiskirjepalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elektroniset viestintä- ja tietopalvelut. (64216000-3)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kirkon keskusrahaston kautta on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä yli 30 eri uutiskirjettä. Uutiskirjeet toimivat sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän välineinä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tiedotejakelupalvelut
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elektroniset viestintä- ja tietopalvelut. (64216000-3)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kirkon viestintä lähettää vuositasolla reilut 200 mediatiedotetta. Tavoitteena on hankkia toimiva, helppokäyttöinen tiedotejakelujärjestelmä, jonka avulla tavoitamme monipuolisesti ja laajasti median sidosryhmät ja median ajantasaiset yhteystiedot. Lisäksi voimme työkalun kautta tavoittaa median erilaisia kohderyhmiä sekä hallita ja ylläpitää omia osoitelistoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.8.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Määritellään tarkemmin varsinaisessa tarjouspyynnössä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.1.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.6.2019
«« Takaisin