«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Viitasaaren kaupunki : Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke, LVIA-suunnittelu

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012285
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263339
Tarjoukset 05.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Viitasaaren kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0208573-0
Postiosoite:Keskitie 10
Postinumero:44500
Postitoimipaikka:VIITASAARI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:vs. kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa
Puhelin:+358 144597411
Sähköpostiosoite:viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi:Viitasaari (K931)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.viitasaari.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Viitasaaren kaupunki
Postitoimipaikka:Viitasaari
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi:Viitasaari (K931)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk4Tgy8bASaDfngJIQXIV0z5yky%2FPyPdPfXIP7RTapuBZQ%3D%3D
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke, LVIA-suunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Viitasaaren kaupunki rakennuttaa uuden paloaseman, joka tulee Keski-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön ja korvaa valmistuessaan vanhan paloaseman.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Viitasaari (K931)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeeseen valittavan LVIA-suunnittelijan tehtäviin kuuluvat kaikki tarjouspyyntöaineistossä määritellyt LVIA-suunnittelutehtävät.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.7.2019 - 31.10.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on oltava:

- merkitty ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekistereihin,

- maksanut veronsa tai sopinut verovelkansa maksamisesta kirjallisesti verottajan kanssa,

- maksanut YEL- / TYEL-maksunsa,

- vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella,

- vakuuttanut henkilöstönsä lakisääteisesti tapaturmien varalta,

- merkitty kaupparekisteriin,

- soveltanut henkilöstöön ssuomalaista työehtosopimuksesta,

- järjestänyt henkilöstön työterveyshuollon lain edellyttämällä tavalla,

- vakuuttanut toimintansa konsultin vastuuvakuutuksella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset toimittamalla seuraavat todistukset:

- selvitys ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekisteriin kuulumisesta,

- verovelkatodistus / todistusverojen maksamisesta; mikäli tarjoaja jättää vero-velkatodistuksen, on samalla toimitettava selvitys velan maksujärjestelyistä,

- todistus YEL- / TYEL-maksujen maksamisesta,

- toiminnan vastuuvakuutustodistus,

- henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen todistus,

- kaupparekisteriote,

- todistus henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

- selvitys henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä,

- todistus konsultin vastuuvakuutuksesta.

Vaihtoehtoisesti edellä mainitut todistukset voidaan korvata tilaajavastuu.fi -todistuksella, josta on käytävä ilmi samat tiedot. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisen lisäksi tilaaja edellyttää seuraavia kelpoi-suusehtoja tarjoavalta yritykseltä:

- tarjoajan toiminnan vastuuvakuutus on määrältään 1.000.000,- EUR tai enemmän ja vastuuvakuutus vastaa tarjottavaa palvelua,

- tarjoajan konsulttitoiminnan vastuuvakuutus on määrältään vähintään 500.000,- EUR ja vastaa tarjottavaa suunnittelupalvelua,

- yrityksen liikevaihdon on kahdella (2) edellisellä vahvistetulla tilikaudella ollut vähintään 100 000 EUR alv 0 %,

- yrityksen luottoluokitus ulkopuolisen tahon toteamana on vähintään A.

Kaikkien kelpoisuusehtojen täyttyessä tarjoajan antama hinta vertaillaan. Mikäli jokin asetetuista ehdoista ei täyty, tarjoaja hylätään.

Pisteytyksen perusteet on esitetty tarjouspyyntöaineistossa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.7.2019 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan tilaajan edustajien toimesta avaustilaisuudessa välittömästi tarjousajan päätyttyä. Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4NIwP6GDlsTL1pD4kwGojx
«« Takaisin