«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Viitasaaren kaupunki : Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke, pää- ja arkkitehtisuunnittelu

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012283
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-263340
Tarjoukset 05.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4ftf7yvJPy1%2F6nBb8C5dne

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Viitasaaren kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0208573-0
Postiosoite:Keskitie 10
Postinumero:44500
Postitoimipaikka:VIITASAARI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:vs. kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa
Puhelin:+358 144597411
Sähköpostiosoite:viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi:Viitasaari (K931)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.viitasaari.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4ftf7yvJPy1%2F6nBb8C5dne

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Viitasaaren kaupunki
Postitoimipaikka:Viitasaari
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
NUTS-koodi:Viitasaari (K931)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk4Tgy8bASaDfngJIQXIV0z5i8ZSxkP4yeHvZthasYMgeQ%3D%3D
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4ftf7yvJPy1%2F6nBb8C5dne

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Viitasaaren paloaseman uudisrakennushanke, pää- ja arkkitehtisuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Viitasaaren kaupunki rakennuttaa uuden palolaitoksen, joka tulee Keski-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön ja korvaa vanhan laitoksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Viitasaari (K931)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi valittava toimija vastaa hankkeen pääsuunnittelijan tehtävistä sekä arkkitehtisuunnittelusta tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn sisällön mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.7.2019 - 31.10.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on:

- kuuluttava ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekistereihin,

- on oltava maksanut veronsa tai sopinut verovelkansa maksamisesta verottajan kanssa,

- vakuutettava henkilöstönsä ja maksettava ajantasaisesti YEL- / TYEL-vakuutusmaksunsa,

- vakuutettava toimintansa vastuuvakuutuksella,

- vakuutettava henkilöstönsä vähintään lakisääteisellä tavalla tapaturmavakuutuksen osalta,

- merkitty kaupparekisteriin,

- sovellettava henkilöstöönsä suomalaista työehtosopimuksesta,

- järjestettävä henkilöstönsä työterveyshuolto vähintään lakisääteisellä tavalla,

- vakuuttanut toimintansa konsultin vastuuvakuutuksella.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavan yrityksen on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset toimittamalla seuraavat todistukset:

- selvitys ennakkoperintä- ja arvonlisäveroperintärekisteriin kuulumisesta,

- verovelkatodistus / todistusverojen maksamisesta; mikäli tarjoaja jättää vero-velkatodistuksen, on samalla toimitettava selvitys velan maksujärjestelyistä,

- todistus YEL- / TYEL-maksujen maksamisesta,

- toiminnan vastuuvakuutustodistus,

- henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen todistus,

- kaupparekisteriote,

- todistus henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

- selvitys henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä,

- todistus konsultin vastuuvakuutuksesta.

Vaihtoehtoisesti edellä mainitut todistukset voidaan korvata tilaajavastuu.fi -todistuksella, josta on käytävä ilmi samat tiedot. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.'

Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisen lisäksi tilaaja edellyttää seuraavia kelpoi-suusehtoja tarjoavalta yritykseltä:

- tarjoajan toiminnan vastuuvakuutus on määrältään 1.000.000,- EUR tai enemmän ja vastuuvakuutus vastaa tarjottavaa palvelua,

- tarjoajan konsulttitoiminnan vastuuvakuutus on määrältään vähintään 500.000,- EUR ja vastaa tarjottavaa suunnittelupalvelua,

- yrityksen liikevaihdon on kahdella (2) edellisellä vahvistetulla tilikaudella ollut vähintään 300 000 EUR alv 0 %,

- yrityksen luottoluokitus ulkopuolisen tahon toteamana on vähintään A.

Kaikkien kelpoisuusehtojen täyttyessä tarjoajan antama hinta vertaillaan. Mikäli jokin asetetuista ehdoista ei täyty, tarjoaja hylätään.

Pisteytysmalli on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.7.2019 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan tilaajan edustajien toimesta avaustilaisuudessa välittömästi tarjousajan päätyttyä. Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZuqSTj7ikrPdtphAvVxxTcoRxJKEL30G4ftf7yvJPy1%2F6nBb8C5dne
«« Takaisin