«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö : KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012232
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259502

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postiosoite:PL 29
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anniina Ailio / Hansel Oy
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://minedu.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen toteuttamisesta. Tarjousta pyydetään Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeesta, johon kuuluu neljä osa-aluetta: 1. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen 2. Henkilöstön ja johdon osaamisen vahvistaminen osana oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämistä 3. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen 4. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelma Tarjousta pyydetään edellä mainitun kokonaisuuden (1. – 4.) toteuttamisesta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen (2019 - 2021) hankinta. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on tutkimusperustainen, monialainen hanke oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehittämis- ja tutkimushankkeessa turvallisuus huomioidaan laaja-alaisesti erityisesti fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja pedagogisena turvallisuutena. Hankinnan kohteena oleva oppimisyhteisön turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke suunnataan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Toimenpiteiden tulee soveltua myös vapaaseen sivistystyöhön. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Ehdotetun hankkeen toteuttamissuunnitelman selkeys ja soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin nähden45
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hankkeeseen osoitettujen henkilöstöresurssien osaaminen ja kokemus35
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 028-062670

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019
«« Takaisin