«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Oikeusrekisterikeskus : Oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmien (Romeo ja Venla) tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012216
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-255893

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oikeusrekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722042-5
Postiosoite:Wetterhoffinkatu 2
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oikeusavun ja talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmien (Romeo ja Venla) tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valmisteilla olevan hankinnan tavoitteena on hankkia talous- ja velkaneuvonnan sekä oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallinnan järjestelmien (Venla ja Romeo) ylläpitopalvelun käynnistämisen palvelut (transitiopalvelut) sekä sovellusylläpito myöhemmin määriteltäväksi sopimuskaudeksi. Lisäksi optiona mukaan voidaan ottaa oikeusavun avustajien päivystysjärjestelmän transitio ja sovellusylläpito. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään tutustumaan erityisesti ennakkotietoilmoituksen kohtaan "II.2.4) Kuvaus hankinnasta" ja kohtaan "VI.3) Lisätiedot". Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
IT-ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212517-6)
Järjestelmä- ja tukipalvelut. (72250000-2)
ATK-ohjelmiston ylläpito. (72267100-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Talous- ja velkaneuvonnan sekä oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallinnan järjestelmien (Venla ja Romeo) ylläpidon kokonaispalvelu sisältää sovellusylläpidon (sovellushallinta, sovellushuolto ja kehittävä ylläpito) sekä ylläpitopalvelun käynnistämisen palvelut (transitiopalvelut). Lisäksi optiona mukaan voidaan ottaa oikeusavun avustajien päivystysjärjestelmän transitio ja sovellusylläpito. Palvelut toteutetaan suunniteltujen asiantuntijaroolien mukaisena asiantuntijatyönä. Alustavan arvion mukaan järjestelmiin kohdistuvat transitiot ajoittuvat vuosille 2020-2021.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
20.8.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tähän ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin mahdollisesti toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 17.6.2019 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan viestin seuraavasti: "Oikeusrekisterikeskus, Solki, tekninen vuoropuhelu". Tekninen vuoropuhelu järjestetään sähköpostitse kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Vuoropuhelussa toimijoille annetaan mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön alustavaa luonnosmateriaalia kirjallisesti. Alustavan arvion mukaan tekninen vuoropuhelu ajoittuu kesä-heinäkuulle 2019. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019
«« Takaisin