«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
VR-Yhtymä Oy : KESKEYTYSILMOITUS VR Markkinointitoimistokilpailutus

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012213
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257539

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:VR-Yhtymä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1003521-5
Postiosoite:PL 488 (Radiokatu 3)
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Manninen
Puhelin:+358 408620065
Sähköpostiosoite:jaana.arvo@vr.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vr.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS VR Markkinointitoimistokilpailutus
Viitenumero:
K0719-00400
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia ammattitaitoisesti, oikea-aikaisena sekä mahdollisimman virheettömästi ja kustannustehokkaasti tuotettuja erityyppisiä markkinointitoimiston palveluita VR-Yhtymän Matkustajaliikenteelle. Palvelun sisältö tarkentuu neuvotteluiden aikana lopulliseen tarjouspyyntöön. Sopimus tullaan tekemään yhden toimittajan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi, Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteen alustava kuvaus on tämän osallistumispyynnön liitteenä. Lopullinen hankinnan kohde kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä. Tämän osallistumispyynnön liitteet ovat: Liite 1, Alustava hankinnan kohteen (Palvelun) kuvaus Liite 2, JYSE 2014 Palvelut Pyydämme tutustumaan kaikkiin osallistumispyynnön liitteisiin ennen kilpailutukseen ilmoittautumista. Osallistujien tulee täyttää tässä osallistumisilmoituksessa esitetyt kriteerit tarjouskilpailuun osallistumiseksi.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 045-104326

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS VR Markkinointitoimistokilpailutus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VR Matkustajaliikenteen markkinointitoimisto kilpailutus K0719-00400 keskeytetään. Keskeytyksen syy on osallistumisilmoituksen epäselvät Tarjoajilta pyydettyjen referenssien tulkintakriteerit. VR:n tarkoituksena oli rajata tarjouskilpailukseen osallistuvien Tarjoajien määrää ja tämä asia ei valitettavasti ollut riittävän selkeästi ilmaistu ilmoituksessa, kuten ei myöskään kriteerien tulkinnat. Tarjoajien Tasapuolisen kohtelun takaamiseksi VR julkaisee uuden osallistumispyynnön lähipäivinä ja kilpailutus aloitetaan näin alusta uudelleen. Pahoittelemme aiheuttamaamme vaivaa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019
«« Takaisin