«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vestia Oy : Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen kuljetus

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012207
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-256387
Tarjoukset 01.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vestia?id=241588&tpk=7eb7687a-8c40-4160-b015-8861f024a71f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vestia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1569793-9
Postiosoite:Vestianväylä 80
Postinumero:84100
Postitoimipaikka:Ylivieska
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jorma Seppälä
Puhelin:+358 84108700
Sähköpostiosoite:jorma.seppala@vestia.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vestia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vestia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vestia?id=241588&tpk=7eb7687a-8c40-4160-b015-8861f024a71f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen kuljetus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteiden kuljetuspalvelut. (90512000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee hyödynnettävien pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki/pahvi), biojätteiden sekä paperin keräämistä ja kuljettamista tilaajan asiakkaina olevilta asuinkiinteistöiltä, julkisilta hallinto- ja palvelukiinteistöiltä sekä muilta asiakkaiksi liittyneiltä kiinteistöiltä. Urakka-aika on neljä (4) vuotta; 1.10.2019 - 30.9.2023. Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Option perusteella Vestia Oy:llä on yksinomainen oikeus omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.10.2023 - 30.9.2025 siten, että option pituus voi vaihdella portaattomasti välillä 0 kk - 2 vuotta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vestia Oy:n toimialueen 16 kuntaa.

Keski-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakkaan kuuluvat kaikkien Vestian järjestämään hyötyjätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen ja ekopisteiden sekä hyötyjäteasemien (asemien vaihtolavat, kontit ja puristimet eivät kuulu urakkaan) asianmukaisiin keräilyvälineisiin koottujen jätteiden sekä niiden vierelle tilapäisesti kertyneen irtojätteen keräys ja kuljetus Vestia Oy:n osoittamille vastaanottopaikoille. Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräilyvälineen tyhjennyskerta (alv 0 %). Tyhjennyshintojen tulee sisältää kaikki tyhjentämisestä ja kuljetustoiminnasta aiheutuvat kulut. Pääsääntöisesti Vestia Oy:n ekopisteiden syväkeräyssäiliöt on tyhjennettävä mahdollisimman täysinä (täyttöaste vähintään 80 %). Muut tilaajan järjestämään kuljetukseen kuuluvat astiat tyhjennetään asiakasrekisterin tyhjennysvälien mukaisesti. Tarjoajan edellytetään tutustuneen tarjoamaansa urakka-alueeseen. Urakan tarkempi kuvaus ja urakkaan liittyvät edellytykset/vaatimukset on yksityiskohtaisemmin selitetty liitteenä olevassa urakkaohjelmassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja käyttää matalalattiamallista (matalaohjaamo) keräysautoa10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Keräysauto on varustettu ketjunheittäjillä5
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Keräysauton pakkaajan vuosimalli on 2012 tai uudempi3
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajalla on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajalla on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä1
Hinta 80
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.9.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Option perusteella Vestia Oy:llä on yksinomainen oikeus omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.10.2023 - 30.9.2025 siten, että option pituus voi vaihdella portaattomasti välillä 0 kk - 2 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu toteuttamaan hankinnan näissä tarjousasiakirjoissa kuvatulla tavalla ja sitoutuu kaikkiin tarjousasiakirjoissa esitettyihin ehtoihin. Hankinnasta tehtävässä sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2104 PALVELUT Huhtikuu 2017 / Päivitysversio).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.7.2019 14:00
Paikka: Vestia Oy, Vestianväylä 80, 84100 Ylivieska
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019
«« Takaisin