«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Nokian kaupunki : Nokian hyvinvointikeskuksen KVR-urakka

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012200
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-254593
Osallistumishakemukset 01.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=241689&tpk=c41a9f99-d41d-4b1f-833c-0dd68954d7b1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Nokian kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0205717-4
Postiosoite:Harjukatu 23
Postinumero:37100
Postitoimipaikka:Nokia
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Lehtonen
Puhelin:+358 407799184
Sähköpostiosoite:jari.lehtonen@nokiankaupunki.fi
NUTS-koodi:Nokia (K536)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.nokiankaupunki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=241689&tpk=c41a9f99-d41d-4b1f-833c-0dd68954d7b1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Nokian hyvinvointikeskuksen KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Nokian kaupungin hyvinvointikeskushankkeesta, jonka nyt kilpailutettavassa ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uudisrakennus terveyspalvelutoimintoja varten. Hankinta toteutetaan KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen. Rakennuksen arvioitu laajuus on noin 10.000 brm2. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2020 ja aloittaa rakennustyöt mahdollisimman pian tämän jälkeen. Uudisrakennuksen käyttöönotto on suunniteltu keväälle 2022. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo 40-60 %.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet. (35000000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Nokia (K536)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Urakka toteutetaan Nokian kaupungin keskustassa osoitteessa Maununkatu 16 sijaitsevalle tontille.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Nokian kaupungin hyvinvointikeskushankkeesta, jonka nyt kilpailutettavassa ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uudisrakennus terveyspalvelutoimintoja varten. Näihin tiloihin kuuluu muun muassa vastaanotto-, poliklinikka- ja neuvolatiloja sekä suun terveydenhuollon tiloja. Hankinta toteutetaan KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen. Uudisrakennuksen laajuus on tämänhetkisen arvion mukaan noin 10.000 brm2. Rakennus toteutetaan nykyisen terveyskeskuksen tontille Maununkadulle Nokian keskustaan. Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus keväällä 2020 ja aloittaa rakennustyöt mahdollisimman pian tämän jälkeen. Uudisrakennuksen käyttöönotto on suunniteltu keväälle 2022. Hankkeen jälkimmäisessä vaiheessa on tarkoitus toteuttaa toimitilat sosiaalipalveluille ja eräille terveyspalveluille, jotka eivät sisälly ensimmäiseen vaiheeseen. Jälkimmäinen vaihe kilpailutetaan erikseen ja se saatetaan toteuttaa tontilla tällä hetkellä sijaitsevien rakennusten peruskorjauksena, uudisrakennuksena tai edellisten yhdistelmänä. Jo ensimmäisen vaiheen suunnittelussa pyritään huomioimaan tuleva kokonaisuus siten, että tuleva hankekokonaisuus mahdollistaa integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamisen. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo on 40-60 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus, suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön, suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma sekä hankkeen toteuttamismenetelmät. Projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään. Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolmesta viiteen (3–5) ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaiden palautetta vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti: a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta) b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen c) Työturvallisuuden toteutuminen d) Yhteistyökyky Ehdokas toimittaa osallistumishakemuksen liitteenä tämän hankintailmoituksen liitteenä 4 olevan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa referenssihankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0–5. Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeen pisteet (yhteensä enintään 60 pistettä) lasketaan yhteen. Tilaajan harkinnan mukaan 3–5 eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Mikäli tasapisteiden vuoksi ei voida erotella näitä kolmea, neljää tai viittä eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arpa ratkaisee valinnan tasapisteissä olevien osalta. Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 3.000 brm² toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -määritelmät F (hoitoalan rakennukset), D (toimistorakennukset), G (kokoontumisrakennukset) ja H (opetusrakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Referenssihankkeiden tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta (vastaanotettu kesäkuussa 2014 tai myöhemmin).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 14.6.2019 klo 12:00 mennessä. Vastaukset tiedusteluihin pyritään julkaisemaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 19.6.2019 klo 12:00 mennessä. Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019
«« Takaisin